Řešení pro hotelové a restaurační služby

Date: July 1, 2013 Category:

Od konceptu k realitě – Develor řešení pro hotely

Náš přístup

Develor International je nejrychleji rostoucí vědomostní síť, která doručuje tréningové a konzultingové služby v 20-ti zemích regiónu EMEA. Náš slib je prostý: Develor vytváří udržitelnou změnu chování a zaručuje měřitelné byznys výsledky.

Většina projektů začíná diagnostikou postojů, dovedností, interních systémů a standardů. Pokud je to potřebné, dalším krokem je procesní příprava: design nebo vylepšení existujících klíčových systémů, aby se vytvořilo maximálně podpůrné prostředí pro poskytování těch nejlepších služeb. Tréninky šité na míru se sestavují na základě výstupů z diagnostické fáze, identifikuje se klíčové chování vybraných skupin a jejich rozvojové oblasti. Naše zkušenosti jsou podporovány studiemi a výzkumy: podpora implementace (nebo následné aktivity) jsou nejdůležitější částí jakéhokoliv rozvojového programu. Pokud chceme dosáhnout udržitelné změny v nastavení mysli a chování, měli bychom dát extra důraz na aktivity zaměřené na ukotvení dovedností po tréninku.

Nástin programu pro hotely

Diagnostika

  • Mystery shopping
  • Audit prodeje

Tréninky

  • Program vědomého upsellingu
  • Plánování a Management + Vyjednávací dovednosti
  • Dělání rezervací proaktivním způsobem
  • Služby v TOP kvalitě a zvládání námitek
  • Management příjmů a výnosů
  • Výkonný asistent manažera

Podpora implementace

  • Koučink
  • On-the-job trénink

Podrobný popis programu najdete v přiloženém letáku.


Další jedinečná Develor řešení