fbpx

Adaptivní lídr: Mise Mars

Zažijte tréninkové dobrodružství osidlování rudé planety a nastartujte svou cestu k adaptivnímu lídršipu.

Neustála změna

Proměnlivost, nejistota, komplexnost a nejasnost – tzv. VUCA svět – jsou normálem dneška a budoucnosti. Aby jednotlivci, týmy a organizace uspěli, potřebují zlepšit svou schopnost přizpůsobovat se a reagovat

Adaptívní lídr

je schopen čelit nestálosti a změně v zadání, zdrojích, prostředí, týmu či ve světě. Dokáže to díky tomu, že disponuje jedinečnou směsí postojů, znalostí a dovedností. 

Mise Mars

je gamifikovaný tréninkový program adaptivního lídršipu. Prostřednictvím zážitkového učení otevírá bránu do budování kompetencí adaptivního lídra.

Jedinečný trénink adaptivnosti

V rámci dvoudenního zážitkového programu účastníci

  • pochopí koncept VUCA prime,
  • získají přehled o čtyřech klíčových oblastech dovedností adaptivního lídra,
  • poznaji týmové role v adaptivním lídršipu,
  • vyzkouší si dovednosti adaptivního lídra: prodávání vize, řešení konfliktů, dosahování dohody, nastavování týmového protokolu, hledání řešení a rozhodování,
  • poznají výhody obrácené organizační pyramidy,
  • poznají proč je důležité a jak budovat bezpečné prostředí.

Gamifikovaný trénink zlepšuje zapamatovatelnost

V roce 1969 zažilo lidstvo moment, kdy se všichni dívali jedním směrem – Neil Armstrong vykročil na Měsíc a změnil svět. Ti, kteří to zažili, si to i pamatují.

Další taková meta nás čeká na Marsu. Náš program adaptivního lídršipu se inspiruje touto ambicí a přináší zážitek osídlování Marsu do tréninkové místnosti.

Díky příběhovosti a gamifikácii tréninku zvyšujeme míru zapojení a ponoření do učení. Tím zlepšujeme zapamatovatelnost tréninku. A tak zlepšujeme efektivitu vynaložených zdrojů – časových a finančních – do rozvoje.

Hodnotný obsah ve formě, která funguje

Aha! momenty

Klíčové cvičení vedou k momentům uvědomění, kdy se racio a emoce propojí, což zajistí lepší retenci vědomostí.

Formování postoje

Otevíráme mysl účastníků tomu, že přizpůsobivost má hodnotu. Například tím, že rozebíráme dopady chybějící dovednosti či znalosti. Pokud nezformujeme otevřený postoj vůči tématu, všechny ostatní informace budou zamítnuty s tím, že “to tak nejde …”

Znalosti přostrednictvím zkušenost

Video ukázky, individuální a skupinové aktivity, příběhy, gamifikačné prvky … To vše slouží k tomu, aby se informace spojila se zkušeností. Nezáživné výklady na Marsu, ani na tréninku nemají místo.

Maximální praktičnost

Klíčovým částí tréninku je procvičování – například hodnocení výkonu, rozřešení konfliktu. Mimo přímých cvičení si účastníci navzájem dávají zpětnou vazbu, kterou si tak také praktikují.

Využívání digitálních nástrojů

Používáme různé digitální nástroje před, během a po tréninku. Adaptivní lídr je sžitý s technologií a takto ho na to připravujeme také.

Blended learning

Využíváme dostupné momenty, abychom trénink rozšířili mimo tréninkovou místnost. Například přípravnými materiály před tréninkem, snižujeme potřebu věnovat se teorii přímo na místě.

Individuální rozvoj

Každý máme jiné potřeby a tedy i jiné klíčové poznání z tréninku. Záznamový list nebo “Reflection Board” podporuje jednotlivce v tom, aby zhodnotili jejich osobní učení strukturovanou formou.

Gamifikace

Snažíme se tvořit efektivní rozvojovou zkušenost na tréninku. To je cesta k lepšímu pochopení a vyšší míře využití znalostí. Zapojení hry podporuje vtažení do tréninku a také doplňkové dovednosti (spolupráce, komunikace, rozhodování aj.)

 

Co o tréninku adaptivního lídršipu říkají účastníci?

Misia Mars je školenie, ktoré mi poskytlo vedomosti, ale aj praktický zážitok hneď na niekoľkých úrovniach. Samotný tréning poskytne v prvom rade obsahový pohľad, ktorý prepojí fragmenty vedomostí a techník z iných školení do uceleného pohľadu na leadership. Cvičenia a aktivity zase poskytujú komfort, aký poskytuje lietanie na leteckom simulátore. Akurat je obohatené o spolupracu celého tímu. Môžete si v praxi, v interakcii s ostatnými účastníkmi, vyskúšať rôzne techniky práce v tíme, vedenia tímu, pozorovať ich účinok, dostať okamžitú spätnú väzbu poučiť sa aj na konani ostatnych. Pre mňa tento tréning bol jednoznačne pozitívnym vzdelávacím zážitkom a vzbudilo vo mne veľkú zvedavosť a chuť zúčastniť sa na jeho druhej časti.

Juraj Boledovič, DXC Technology Company

Dávno som sa pri objavovaní nových vecí a poznatkov tak nezabavila. Misia Mars mi priniesla nové zaujímavé informácie ohľadne riadenia ľudí prepletené misiou, hrou a napätím. Modelové situácie a perfektná vizualizácia nedovolia nudiť sa ani na minútu. Ďakujem tímu DASA, že to dokázali takto pripraviť a zrealizovať. Už teraz sa teším na pokračovanie.

Monika Kudrocová, DXC Technology Company

Vykročte k adaptivnímu líderšipu

POZNEJTE MOŽNOSTI

NAPÍŠTE NÁM ZPRÁVU

Napsat

.

Další informace

Experti

Program adaptivního líderšipu je veden dvěma trenéry, který se průběžně doplňují. Toto je nezbytné pro vedení učení a zároveň gamifikačných prvků.

Našimi experty na adaptivní lídršip jsou:

 Martin Kunc

 

 Zoltán Szabó

 Martina Georgievová

 

 Petra Valašík

 

 Jana Polláková

Cílová skupina

Trénink je vhodný pro lídry i členy týmů, kteří potřebují zvýšit míru adaptívnosti, agilnosti v rámci svého vedení. Je našim názorem, že velká část dnešních organizaci operuje v tzv komplexním prostředí, pro které je právě adaptivní lídršip vhodnou volbou.

Typickými účastníky jsou lídři v organizacích s vysokou mírou proměnlivosti, lídři, kteří potřebují vést agilní či hybridní týmy …

Logistické informace

Délka: 2 dny, 9:00 – 17:00

Velikost skupiny: od 6 do 12 účastníků – striktně

Místo tréninku: po dohodě, doporučujeme však trénink realizovat v našich prostorách, které jsou na něj ideálně přizpůsobené

Cenové podmínky

Našim klientům tvoříme obsahové a cenové nabídky na míru. Pokud potrřebujete zjistit více a chcete získat cenovou nabídku pro vaši společnost, kontaktujte nás.

Časté dotazy

Jak dlouho trvá tento program?

Adaptivní líderšip: Mise Mars je dvoudenní zážitkový program. Všechny naše rozvojové aktivity se snažíme maximálně upravovat potřebám a možnostem klientů. V případě tohoto programu není možné zkrácení, protože by cílené učení spojené se zážitkem nebylo možné zprostředkovat. Mimochodem, let na Mars se odhaduje na trvání více než 200 dní.

Na jaké úrovni budou dovednosti účastníků po absolvování?

Po ukončení si účastníci budou vědomi, což obnáší role adaptivního lídra, jaké jsou potřebné dovednosti a proč jsou důležité. V některých dovednostech si i procvičí.

Při vědomém soustředění dokáží některé ze dovedností hned používat v praxi. Pro dosažení plné kompetentnosti a následného mistrovství je třeba v rozvoji pokračovat – formální a / nebo neformální cestou. Jsme připraveni poradit vám jak, případně poskytnout navazující aktivity.

Mise Mars je důležitým vstupem témata adaptivního lídra. Je to první první krok na cestě k získávání mistrovství.

Kam se adaptivní líderšip hodí? A kam ne?

Adaptivní lídršip jako koncept je postaven pro komplexní prostředí. To znamená, že je vhodný v organizacích, odděleních, týmech či projektech, které se vyznačují komplexitou vstupů a výstupů, nejasností, předpokladem častých nebo velkých změn. Typickými příklady mohou být: hybridní týmy ve větších organizacích, které mají zadání vytvořit přidanou hodnotu s využitím sdílených zdrojů.

Jaké jsou předpoklady pro to, aby adaptivní lídr uspěl?

Je potřebná podpora organizačního vedení tohoto stylu vedení. Pokud adaptivní lídr má nadále fungovat svázaný omezeními rigidní hierarchické a reportingové struktury, pravděpodobně to nebude fungovat. Pokud vnímáte, že vaše organizace ještě není připravena na adaptivní líderšip, doporučujeme začít formovat postoje vůči změně a adaptabilitě na úrovni středního a vyššího managementu. V tomto směru vám umíme pomoci postojovými workshopy a přednáškami. Ozvěte se nám a rádi to prodiskutujeme.