fbpx

Agilní jednání ve světě VUCA

 

Začali jste řešit agilní projektový management, ale nějak to nefunguje? Chyba může být také v postoji. Udělejte krok zpátky a pomozte manažerům uvědomit si nevyhnutelnou změnu postoje, potřebného k zavedení změn v komplexním prostředí.

Proč jednat agilně?

Když vezmeme v úvahu vývoj trendů za poslední období, které mají vlyv na ekonomiku, není nejmenších pochyb o tom, že žijeme ve světě VUCA.

Ve světě, který popisujeme na základě těkavosti (Volatility), nejistoty (Uncertainty), komplexnosti (Complexity) a nejednoznačnosti (Ambiguity).

Toto nové prostředí představuje nové výzvy a vyžaduje nová řešení, postoje a dovednosti každého z nás.

Jestli se společnosti rychle nepřizpůsobí neustále se měnícímu prostředí v byznysu, mohou očekávat velké těžkosti.

 

 

Agilní simulace “výzva VUCA světa”

Trénink poskytuje velmi poutavý a napínavý GAMIFIKOVANÝ PŘÍSTUP, který umožňuje zažít svět VUCA a naučit se techniky, jak zvládat výzvy, které představuje.

Účastníci jsou během tréninku vystaveni krizové situaci, která simuluje znaky světa VUCA. Musí tak neustále plánovat, vykonávat a přehodnocovat své aktivity, přizpůsobovat se nepředvídaným událostem a dbát přitom na spokojenost zákazníka.

Prostřednictvím interaktivních aktivit si účastníci nejenom vyzkoušejí nové agilní rutiny, ale především dostanou příležitost zformovat si postoj k tomuto tématu.

 

Témata tréninku agilní jednání ve světě VUCA:

Model VUCA Prime – vize, jasnost, porozumění a agilita jako odpovědi na výzvu světa VUCA

Formování postoje ke světu VUCA – jaké nastavení potřebují projektoví lídři – zvědavost, flexibilita, mentální houževnatost a nastavení mentality „my“

Agilní nástroje a rutiny retrospektivní setkání, časomíra, 50-dolarový test, nástěnka KANBAN

Jak prodat myšlenku – umění přesvědčivé prezentace v pohnutých časech

Manažeři, zaměstnanci a talenty, kteří chtějí efektivněji zvládať výzvy ve světě VUCA.

12-15 účastníků

 

Trénink agilního managementu na míru

Naše tréninky, workshopy a komplexní programy přizpůsobujeme aktuální situaci klienta. Napište nám na naši adresu. Rádi s vámi probereme vše potřebné k tomu, abychom společně posunuli agilnost vaší organizace o stupeň výše.


Souhlas: