fbpx

Agilní projektový management

 

Pokud pracujete na projektu v neustále se měnícím, komplexním prostředí a navíc je do projektu zapojeno více oddělení, uplatňování přístupu klasického projektového managementu může být výzvou.

 

Proč agilní řízení

Agilní přístup je štíhlou verzí projektového managementu. Zaměřuje se na předávání hodnoty v krátkých úsecích (sprintech).

Při agilním způsobu manažování projektu změny očekáváme, pracujeme s nimi a eliminujeme ztráty.

Použití agilních principů pomáhá při provádění projektů napříč odděleními ve společnostech.

V DEVELOR se rozvoji agilních principů, postojů a agilního projektového managementu věnujeme, protože věříme, že je obrovský potenciál ve využívání tohoto doručování výsledků v dnešní business realitě, která je vysoce proměnlivá.

Agilní simulace “Nová Káhira”

Náš trénink agilního projektového managementu je postaven na GAMIFIKOVANÉ INTERAKTIVNÍ AKTIVITĚ, která je inspirována výstavbou nového administrativního města v Káhiře.

Účastníci během tréninku budou agilně plánovat, realizovat a vyhodnocovat vizionářský projekt pro nové digitální administrativní město. Pomocí gamifikované a zážitkové formy tréninku účastníci lépe a rychleji poznají agilní principy, role a rutiny, protože si je během tréninku prožijí na vlastní kůži.

 

Témata tréninku agilní projektový management:

Budování agilní kultury – agilní manifesto a principy porady, role a odpovědnosti

Pravidelné agilní rutiny – plánovací meeting, denní operativní “Stand Up” meeting, taktický meeting

Zaměřený na řešení problémů – vyhodnocovací meeting, retrospektiva, příprava na setkání a facilitace

Hybridní agilní přístup v praxi – zákazník / produkt / mapování cesty zaměstnance

Zaměstnanci a manažéři, kteří vedou projekty anebo chtějí zvýšit své povědomí o agilních principech. Tímy a jednotlivci, kteří pracují v agilním nebo hybridním prostředí na projektech.

 

Trénink agilního managementu na míru

Naše tréninky, workshopy a komplexní programy přizpůsobujeme aktuální situaci klienta. Napište nám na naši adresu. Rádi s vámi probereme vše potřebné k tomu, abychom společně posunuli agilnost vaší organizace o stupeň výše.

 


Souhlas: