fbpx

Dobrodružství v Karibiku

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

caribbean-adventure2

Program společnosti Develor s názvem Dobrodružství v Karibiku© je založený na principu zážitkového učení a účastníkům současně poskytuje vzrušení ze hry. Účastníci během hry zážitkovou formou pochopí význam plánování, když je nutné přijímat účinná rozhodnutí, a to navzdory omezeným zdrojům a informacím.

VŠICHNI VÍME, JAK JE DŮLEŽITÉ při přijímání správných rozhodnutí plánování a analýza. Každý z nás si jejich význam uvědomuje, ne vždy však podle toho konáme.

BĚHEM TOHOTO VZRUŠUJÍCÍHO SIMULAČNÍHO PROGRAMU musí týmy zpracovat velké množství informací, a to pod velkým časovým stresem. Znamená to, že musí efektivně komunikovat, dobře si rozdělit pracovní úkoly a důsledně dodržovat plány, zároveň si však musí zachovat schopnost pružně reagovat a přizpůsobit se novým okolnostem. Pokud tyto okolnosti zvládnou, budou se umět úspěšně rozhodovat a uspějí i v této hře.

PO ABSOLVOVANÍ TÉTO AKTIVITY ÚČASTNÍCI UPLATNÍ všechny části hodnocení z hlediska jednotlivců i z hlediska týmu, stanoví klíčová místo zlepšení a na jejich základě si vypracují akční plán pro svoji každodenní práci. Program můžou účastníci absolvovat samostatně nebo jako doplňkovou aktivitu během porady vedení, nebo během úvodních setkání projektových týmů nebo jako část teambuildingového programu.

Po skončení programu budou účastníci schopní zvýšit účinnost svého rozhodování, spolupráce i komunikace na osobní, i organizační úrovni.

Možné navazující kurzy

  • Projektové řízení
  • Základy strategického plánování
  • Řízení změny