fbpx

Change management

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

change-management2

V současném světě založeném na znalostech a poznamenaném krizí, je jediným konstantním prvkem změna. Jako manažer můžete být aktivním účastníkem nebo dokonce lídrem změn probíhajících ve vaší firmě. V našem programu se seznámíte s nejmodernějšími přístupy a praktickými radami, jak se stát lídrem změn.

FIRMY SE VYSTAVUJÍ OBROVSKÉMU RIZIKU NEÚSPĚCHU nebo dokonce úpadku v případě, že se nepřizpůsobí měnícímu se prostředí nebo se nesnaží hledat nové cesty. Změny způsobené různými vnějšími i vnitřními faktory a zvládání nových situací jsou jádrem každé manažerské práce. Většina teorií a koncepcí řízení změn se zaměřuje pouze na vrcholový management. To znamená, že nabízí metody a řešení pro ty, kdo v rámci firmy uvádí změny do pohybu. Z našich zkušeností ale vyplývá, že s problémy se obvykle potýká také střední a nižší management, nikoli jen vrcholový management. A to v momentě, kdy je již o povaze změn rozhodnuto a je třeba je přijmout a realizovat, nikoli se jen podvolit a změny útrpně snášet.

POKUD BYSTE MĚLI VOLIT mezi rolí lídra a následovníka, vsadíme se, že byste se chtěli stát reformátorem! Jak držet krok se zrychleným tokem informací, k němuž ve firmě dochází v průběhu změn? Jaký druh manažerských technik a motivačních nástrojů byste využili, abyste dokázali čelit odporu vašich kolegů ke změnám? Co dělat, abyste se vyhnuli selhání při snaze o změnu a korunovali své úsilí úspěchem? V našem dvoudenním programu se seznámíte s nejmodernějšími metodami a praktickými nástroji, díky nimž naleznete odpověď na všechny tyto otázky.

Na konci programu budou účastníci schopni pochopit a přijmout nutnost změny, uplatnit moderní techniky řízení změn, vyhodnotit a efektivně zvládnout odpor kolegů ke změnám.

Možné navazující kurzy

  • Workshop vedení změn
  • Koučink týmu řídícího změny
  • Kurz asertivní komunikace