fbpx

Vědomá komunikace

Date: 4. f 2013 Category: , ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

conscious-communication2

Dobrá komunikace není pouze předpokladem dobré atmosféry, ale také efektivní práce, a to všude tam, kde je přítomen člověk. Proto jsou dovednosti mluvit sebevědomě, srozumitelně a zřetelně, aktivně naslouchat a umět motivovat nebo ovlivňovat druhé velmi důležité. Ovšem tyto dovednosti nejsou samozřejmostí, nenarodili jsme se s nimi, a musíme se je učit celý život.

NÁŠ KURZ ROZVÍJÍ ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, které umožňují účastníkům komunikovat  efektivně, jasně a přesvědčivě, být druhou stranou přijímáni a pochopeni a zároveň díky aktivnímu naslouchání porozumět ostatním.

MIMO VÝUKY PRINCIPŮ A ZÁKLADŮ KOMUNIKACE se program zaměřuje na zvýšení sebepoznání díky pochopení svých komunikačních silných a slabých stránek. To odkrývá prostor pro další osobní rozvoj a poskytuje účastníkům individualizovanou podporu. Kurz neodmyslitelně posiluje sebevědomí a sebeúctu účastníků ve využívání různých komunikačních kanálů. Může to být komunikace tváří v tvář nebo komunikace po telefonu či e-mailu. Po tomto kurzu se budou účastníci umět lépe vyjadřovat a budou schopni dosahovat více tzv. win-win komunikačních situací.

Po ukončení programu budou účastníci schopni komunikovat efektivněji, vyjádřit své myšlenky jasně a srozumitelně, takže druhá strana bude naslouchat a bude schopna jim porozumět. Rovněž budou schopni aktivně naslouchat, aby oni sami porozuměli svým komunikačním partnerům.

Možné navazující kurzy

  • Asertivní komunikace
  • Insights Discovery – Osobní efektivita
  • Efektivní řešení konfliktů
  • Emocionální inteligence