fbpx

Poradenský prodejní proces

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

consultative sales process head

Co vynikající obchodníky odlišuje od těch průměrných? Tento kurz se zaměřuje na dva druhy schopností: dovednosti na získání důvěry a na správné pochopení potřeb zákazníka. Kdo si tyto dovednosti osvojí, má úspěch zaručený.

PORADENSKÝ PROCES PRODEJE je důsledně navrhnutý vědomý přístup k prodeji, který se zaměřuje na očekávání a potřeby klienta. Obchodníkům pomáhá při úspěšném zvládání jednání s klienty. Uvedený proces je postavený na nasledující myšlence: pokud zákazník obchodníkovi věří, že mu je schopný dodat produkt, který přesně splňuje jeho potřeby, a zároveň disponuje financemi na jeho nákup, neexistuje žádná překážka v prodeji.

BĚHEM KURZU SE VYSVĚTLUJÍ jednotlivé fáze prodejního procesu, jak specifické pro trh, tak specifické pro klienta, jejich cíle a ideální chování obchodníka v každé z příslušných fází tohoto procesu, a to v závislosti na očekávání zákazníka a typu jeho chování (na základě Develor systému DDS).

Pomocí praktického přístupu a situačních cvičení specifických pro klienta si účastníci samostatně pro každý krok tohoto procesu osvojí postupy plánovaní a řízení celého prodejního jednání se zákazníkem se zaměřením na dlouhodobě oboustranně výhodný vztah.

Po absolvovaní programu budou účastníci schopní plánovat a řídit prodejní setkání s klienty, což v konečném důsledku zvýší výkonnost prodeje a zaručí vyšší obrat.

Předpokládané znalosti

Zásady prodeje

Další související kurzy

  • On-the-job koučink
  • Vyjednávání
  • Získávání perspektivních zákazníků