fbpx

Diplomacy Game

DG1Tréninků vyjednávání a ovlivňování již máte několik za sebou a rádi byste si získané vědomosti a dovednosti procvičili i mimo reálnou situaci? Právě pro Vás jsme připravili novou aktivitu, která Vás jistě strhne a úplně zapomenete na všechno kolem Vás – jediné, co Vás bude zajímat je, s kým uzavřete spojenectví, aby Vás ochránil, nebo naopak pomohl obsadit nové území. Ovšem, pozor! Je možné vůbec Vašim spojencům věřit?

JSME ZPÁTKY V ROCE 1901 A 7 MOCNOSTÍ SOUPEŘÍ O EVROPSKÁ ÚZEMÍ. V rámci této zážitkové aktivity rozdělíme účastníky do sedmi týmů, které mezi sebou soupeří o území Evropy pomocí vojsk a námořních flotil. Role v týmu nejsou nevyhnutně dány – každý tým tak může postupovat s různou strategií (může mít hlavního velitele, hlavního vyjednavače nebo dokonce i zvěda). Aktivita má několik kol, součástí každého kola je vyjednávací část, vydávání rozkazů, exekuce a management zisků a ztrát.

ABSOLVOVÁNÍM TÉTO AKTIVITY mají účastníci šanci prověřit svoje vyjednávací, ovlivňovací a plánovací schopnosti prostřednictvím netradiční a zábavné formy. Projekce na pracovní realitu v části debriefingu pomůže účastníkům aplikovat nové poznatky do jejich reálných pracovních situací.

Na konci budou účastníci schopni plánovat na delší období s ohledem na budoucí hrozby, průběžně vyhodnocovat stanovené strategie, sestavit průběh vyjednávání , vyjednávat s více stranami a posoudit význam fair play.

Možné navazující kurzy

  • Pokročilé vyjednávání
  • Strategické plánování,
  • Change management