fbpx

EQ – Emoční inteligence

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

eq-emotional-intelligence2

V čem spočívá ona výhoda, která je nezbytná pro dosažení vynikajícího výkonu, a přesto nás ji na univerzitě nenaučili? Náš kurz Emoční inteligence je zaměřen na neviditelnou sílu, bez níž je i ta nejbystřejší mysl odsouzena k neúspěchu. V lidské společnosti jsou úspěšní jen ti, kteří dokáží porozumět jiným, jejich situaci a motivaci a kteří dokáží navazovat vztahy, komunikovat nebo na základě těchto znalostí dokonce i vést.

V DNEŠNÍ DOBĚ ČLOVĚKU, KTERÝ CHCE BÝT V PRÁCI ÚSPĚŠNÝ, nestačí jen dokonalé znalosti v určitém oboru. Rozhodujícím faktorem je schopnost proměnit tyto znalosti ve výkon. Osobnost nelze rozdělovat na dvě části, intelekt a emoce jsou velmi těsně spjaty a pro úspěch v práci jsou obě tyto složky nepostradatelné. Lidé se domnívají, že ve většině případů se rozhodují racionálně, koneckonců tak nás tomu učili ve škole. V mnoha případech ale za našimi rozhodnutími stojí emoce, a to i tehdy, kdy se rozhodnutí zdají být na první pohled zcela racionální.

PO KRÁTKÉ TEORETICKÉ STUDII v kurzu probereme vztahy mezi emocemi a výkonem. Přiměřené poznání sebe sama je základem pro získání sebevědomí a řádné navazování a udržování vztahů s kolegy. Účastníci se naučí, jak efektivně ovládat své vlastní emoce, seznámí se s různou mírou empatie a naučí se ovlivňovat emoce a výkon svých kolegů.

Na konci programu budou účastníci schopni rozpoznat a zvládat své vlastní emoce a emoce jiných, vzroste jejich schopnost ovlivňování a komunikační efektivity a budou schopni rozvíjet své soukromé a pracovní vztahy.

Možné navazující kurzy

  • Motivace 3.0 – Vnitřní síla
  • Rovnováha v pracovním a soukromém životě
  • Insights Discovery do osobní efektivity
  • Asertivní komunikace