fbpx

Vedení lidí

Date: 4. f 2013 Category: , ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

essence-of-leadership2

Program je zaměřen na základní znalosti a schopnosti, které jsou nezbytné pro vedení lidí. Účastníci se seznámí nejen s konceptem situačního vedení spojeného s Develor modelem životního cyklu, ale také s klasickými i nejmodernějšími metodami motivace, které budou demonstrovány na specifických případových studiích a příkladech šitých na míru klientovi.

VÉST MŮŽEME INTUITIVNĚ NEBO VĚDOMĚ, při jednání s kolegy můžeme vycházet z naší osobnosti nebo brát ohled na jejich profesionální schopnosti a motivaci. Způsob intuitivního vedení je mnohdy relevantní, nicméně manažeři, kteří si zvolí metodu vedení s ohledem na podřízené, jsou z dlouhodobého hlediska úspěšnější.

V PRŮBĚHU PROGRAMU SE MANAŽEŘI SEZNÁMÍ S TÍM, jak je výkon jedince přímo propojen s výsledky společnosti. Manažeři se naučí, jak by měli s touto skutečností pracovat a dále se seznámí s modelem situačního vedení, který je základním nástrojem kurzu a je propojen s Develor modelem životního cyklu zaměstnance. Tento model umožňuje rozpoznat, které složky modelu situačního vedení jsou v určitých fázích životního cyklu ty nejúčinnější.

OSVOJENÉ ZPŮSOBY VEDENÍ budou v průběhu kurzu prohloubeny na základě reálných případových studií a dále procvičeny a vytříbeny pomocí situačních cvičení šitých na míru klientovi. Účastníci se v kurzu seznámí se čtyřmi prvky charakteristickými pro situační vedení. Speciální pozornost bude věnována i praktickému osvojení klasického motivačního modelu a představení nejmodernějších teorií a využitelnosti vnitřní motivace.

Na konci kurzu budou účastníci schopni vědomě jednat s každým podřízeným a aplikovat vhodné metody a nástroje vedení lidí, které umožňující dosáhnout požadovaných výsledků. Navíc dokáží efektivně rozvíjet schopnosti svých zaměstnanců a motivovat je k větším výkonům.

Možné navazující kurzy

  • Motivace 3.0 – Vnitřní síla
  • Koučování v roli manažera
  • Vedení vzdálených týmů
  • Insights Discovery – Osobní efektivita
  • Insights Discovery – Barevný leadership