fbpx

Finance pro nefinančníky

Date: 4. f 2013 Category: , ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

Financial_Euros_Head

Aby vedoucí zaměstnanci pracovali efektivně, měli by dobře rozumět nejen svému oboru, ale i fungování celé firmy včetně jejích procesů. Měli by vědět, proč se dělají daná rozhodnutí a co přispívá k efektivitě a produktivitě oddělení. Měli by znát relevantní finanční pojmy a ukazatele. 

V RÁMCI TRÉNINGU získávají lídři celkový obraz o každodenním chodu společnosti. Nezabíráme se jím však jen z pohledu jejich vlastních pozic, ale z pohledu situací, příležitostí a zodpovědností typických pro manažery, kteří jsou v organizační struktuře vedení nad nimi. Budou tak lépe připraveni na situace, ve kterých musí vyhodnotit a zvládat finanční problémy a být schopní je vydiskutovat a probrat s finančními experty.

BĚHEM KURZU ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÍ VŠECHNY DŮLEŽITÉ ZNALOSTI Z OBLASTI FINANCÍ, účetnictví a dalších základů podnikání. Na základě těchto znalostí budou schopni řídit firemní záležitosti efektivně. Účastníci na kurzu analyzují přemýšlení společnosti a pomocí počítačových simulací získávají ponětí o významu a dopadech veškerých ekonomických rozhodnutí. Tento speciální simulační program modeluje řízení výrobního podniku a účastníci si tak mohou vyzkoušet své znalosti v praxi.

Po ukončení programu budou účastníci schopni rozumět, sledovat, analyzovat a vyhodnocovat finanční informace a při jednání s jinými manažery budou schopni efektivně reprezentovat a odůvodnit své finanční záležitosti.

Předpokládané znalosti

Před tréninkem nejsou potřeba žádné předešlé finanční znalosti.