fbpx

Insights® Discovery – Leadership

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

insights-discovery-colourful-leadership2

V našem stylu vedení lidí se mimo jiné odráží naše barevné energie, protože do všeho, co děláme, proniká to, jací jsme! Schopnost využít všechny čtyři barevné energie je pro lídry klíčová, nicméně většinou uvázneme ve stylu, který je nám na základě našich osobních preferencí nejbližší. Tento kurz učí lídry, jak svůj přístup přizpůsobit osobnostním stylům jednotlivých členů týmu.

NAŠE NOVÉ POJETÍ PRO EFEKTIVNÍ LEADERSHIP navazuje na již zavedenou typologii čtyř barevných energií programu Insights. Program pomáhá lídrům identifikovat a lépe poznat styl vedení, který je jim nejbližší, rozvíjet v nich vědomý přístup k jejich roli, motivaci a cílům v rámci jejich vedoucí pozice a nabízí jim efektivní nástroje motivace a inspirace jejich podřízených.

V PROGRAMU BAREVNÝ LEADERSHIP JDE O TO začlenit všechny čtyři barevné energie do procesu vedení sebe sama i ostatních. V průběhu tohoto programu jsou manažeři vedeni přitažlivou koncepcí čtyř barevných energií a osmi leadership dimenzemi, což jim umožňuje zhodnotit svou vlastní efektivitu v každé z těchto odlišných oblastí a rozvíjet osvědčené strategie, které vedou ke kontinuálnímu osobnímu rozvoji. Cílem je nastolit rovnováhu mezi „našimi povinnostmi“ – neboli tím, co děláme pro dosažení kýženého výsledku – a „našimi vztahy s ostatními“ tím, že jsme sami sebou.

Po ukončení programu budou účastníci schopni lépe porozumět svým vlastním pohnutkám, svému stylu vedení lidí a svým schopnostem, přizpůsobit styl své komunikace konkrétním situacím a potřebám svých podřízených, vést a motivovat sami sebe a své podřízené k tomu, aby dosahovali vynikajících výsledků.

Předpoklady

Insights Discovery – Osobní efektivita

Možné navazující kurzy

  • Insights Discovery – Týmová efektivita
  • Motivace 3.0 – Vnitřní síla
  • EQ – Emoční inteligence
  • Koučování v roli manažera