fbpx

Insights® Discovery osobní efektivita

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

insights-discovery-personal-effectiveness2

Prostřednictvím jazyka vycházejícího ze čtyř barevných energií typologie Insights Discovery se účastníci tohoto nezapomenutelného a atraktivního programu učí, jak odhalit různé typy osobností a jejich požadavky, jak se přizpůsobovat různým komunikačním situacím a tím zlepšovat vzájemné vztahy a spolupráci.

NEJLEPŠÍHO ÚČINKU V KOMUNIKACI DOSÁHNEME tehdy, když zohledňujeme partnerovy potřeby a očekávání a přizpůsobujeme komunikaci partnerovu osobnímu stylu. Každý z nás je jedinečný; styl komunikace, očekávání a potřeby jsou u každého jiné. Tento program pomáhá odhalit, jak se dozvědět více o sobě a o ostatních a jak tyto informace můžeme využít k zefektivnění komunikace.

PŘED ZAHÁJENÍM KURZU VYPLNÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI DOTAZNÍK INSIGHTS, na jehož základě je každému vygenerován Osobní profil Insights® Discovery. Díky tomuto 20-ti stránkovému Osobnímu profilu program umožňuje účastníkům lépe pochopit svou osobnost, rozpoznat jiné typy osobností a přizpůsobit se různým komunikačním potřebám. Pomocí čtyř barevných energií typologie Insights – Ohnivě červené, Zářivě žluté, Zemitě zelené a Chladivě modré – se vytváří lehce zapamatovatelný společný jazyk, na němž mohou účastníci v budoucnu stavět vzájemnou komunikaci.

Po absolvování tohoto programu budou účastníci schopni lépe porozumět sami sobě a poznat svůj vlastní styl i osobní styly ostatních, přizpůsobovat se jeden druhému a efektivněji komunikovat s kolegy a se zákazníky.

Předpoklady

Osobní profil Insights Discovery

Možné navazující kurzy

  • Insights Discovery – Osobní efektivita – pokročilý
  • Insights Discovery – Týmová efektivita
  • Insights Discovery – Barevný leadership

VIDEO – Typologie Insights Discovery – přehled