fbpx

Manažer jako kouč

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

leadership-coaching2

Výkon manažera je primárně charakterizován výkonem členů jeho týmu. Množství úsilí, které manažer vynaloží na zvýšení efektivity zaměstnanců je nesmírně důležité. Koučink je známý manažerský nástroj, nicméně jen málokterý manažer jej dokáže uplatnit adekvátním způsobem tak, aby mu přinesl kýžený výsledek.

TO, CO JE DNES POVAŽOVÁNO ZA VYNIKAJÍCÍ VÝKON, může být zítra výkon slabý. Člověk, který nedokáže vědomě rozvíjet vlastní dovednosti a schopnosti, nemůže být z dlouhodobého hlediska úspěšný. Jednou z hlavních odpovědností manažera je rozvíjet své podřízené a umožnit jim čelit i budoucím výzvám. Úspěch týmu je úspěchem manažera.

NEJTĚŽŠÍM ÚKOLEM MANAŽERA V ROLI KOUČE je zajistit efektivitu koučování v dlouhodobějším časovém horizontu. Základním předpokladem je, aby se vedoucí i podřízený společně domnívali, že tato investice jim přináší hodnotu a viditelné a stabilní zlepšování.

CÍLEM KURZU je účastníky naučit, jak mohou dosáhnout výše uvedeného výsledku správným sledováním výkonu, vytvářením prostředí založeného na důvěře, vyvarováním se běžných chyb během koučovacích diskusí, používáním vhodného jazyka a v neposlední řadě i věnováním pozornosti individuálním potřebám jednotlivců. Z vynikajících koučů se stanou úspěšní manažeři oddaných a motivovaných týmů.

Na konci kurzu budou účastníci schopni vědomě aplikovat techniky manažerského koučinku.  Manažeři budou schopni vytvářet skutečnou hodnotu pro sebe i své podřízené.

Předpoklady

Vedení lidí

Možné navazující kurzy

  • Motivace 3.0 – vnitřní síla
  • Efektivní vedení týmu
  • EQ – emoční inteligence