fbpx

Motivation 3.0 – Vnitřní síla

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

motivation-30-the-inner-power2

Aby byli naši spolupracovníci aktivní a iniciativní, potřebují důvěru, nezávislost, úspěch a předanou zodpovědnost. Tento kurz, který je založen na nejmodernějším motivačním modelu, pomáhá vedoucím pracovníkům nalézt klíč k vnitřní motivaci zaměstnanců.

CÍLEM PROGRAMU je po krátkém teoretickém základu dokázat navodit pracovní atmosféru nezbytnou pro dosažení vynikajícího výkonu, přičemž veškeré poznatky vycházejí z motivačního modelu 3.0. To znamená vytvořit takové podmínky pro zaměstnance, které jim umožní pokročit v realizaci cílů/snů, překonat sebe samé a probudit v nich dřímající kreativitu.

VNITŘNĚ MOTIVOVANÝ ZAMĚSTNANEC má svoji práci rád, proto ze sebe vydává jen to nejlepší. Největší výzvou pro manažera je najít styčnou oblast, v níž se odhodlání zaměstnance překrývá s firemními cíli. Během programu manažeři hledají tuto spojnici, která přináší pozitivní energii. Zároveň se snažíme propojit rozvoj dovedností a formování postoje s nejmodernějšími workshopovými metodami.

Na konci kurzu budou účastníci schopni obnovit vnitřní motivaci a vytvořit pracovní prostředí orientované na výkon, v němž bude dosahováno vyšší výkonnosti a větších úspěchů ze strany zaměstnance i ze strany vedoucích pracovníků.

Možné navazující kurzy

  • EQ – emoční inteligence
  • Insights Discovery do osobní efektivity
  • Insights Discovery – Barevný Leadership