fbpx

Bezpečnost – programy formování postoje

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

Safety_Awareness_Head

Náš program mění postoj zaměstnanců k bezpečnosti práce a zavádí plánovací systém aktivit analýzy a managementu rizika. Program vede k vytvoření podmínek, které minimalizují riziko chybovosti, a vzdělává lidi, aby přemýšleli a jednali způsobem, který bude předcházet problémům, které se většinou řeší až dodatečně.

PROČ NEROZPOZNÁME NEBEZPEČNÉ SITUACE? Za každou nehodou stojí množství faktorů, příčin a důvodů. Naše vnímání nás často zradí. Je jednoduché nevšimnout si něčeho, co nehledáme……

STANOVILI JSME SI CÍL, který jde za hranice typického bezpečnostního školení, konkrétně formování kultury ve společnosti. Pomáháme účastníkům připustit si, že pravidla bezpečnosti jsou pro ně a ne proti nim. Pomáháme jim také porozumět tomu, že za každou nehodou jsou většinou lidské chyby, které je možné eliminovat, pokud věcem věnujeme náležitou vědomou pozornost a přizpůsobíme své chování.

PO ZPRACOVANÍ TÉMĚŘ FATÁLNÍCH PŘÍPADŮ, se účastníci seznámí s reálnými preventivními metodami, jak řešit neočekávané (krizové) situace. Na konci programu si dají individuální dobrovolné závazky, jak zvýšit bezpečnost v jejich bezprostředním pracovním prostředí.

Po skončení programu účastníci pochopí na vědomé úrovni, že za každou nehodou jsou většinou lidské chyby, které je možné eliminovat, pokud věcem věnujeme náležitou vědomou pozornost a přizpůsobíme své chování.

Možné navazující kurzy

  • Bezpečnostní leadership
  • Bezpečnostní pochůzka