fbpx

Strategické řízení klíčových zákazníků

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

strategic-account-management2

Během tohoto kurzu si business-to-business prodejci uvědomí, že existuje možnost zvýšit pravděpodobnost buď získání nového zákazníka, či zvýšit míru proniknutí u již existujícího zákazníka. Účastníci dané teorie hned použijí a vyzkoušejí si je na případové studii ze své každodenní praxe.

NAVZDORY ROZDÍLU mezi jednotlivými společnostmi jsou výzvy v každé B2B situaci velmi podobné: jak může naše společnost zaručit, že oslovíme a získáme potenciální top klienty, díky kterým bude naše společnost životaschopná? A jak svojí přítomnost u těchto klientů po získaní prvních zakázek zvýšíme na maximum?

ÚSPĚŠNÉ FIRMY vědí, že tento cíl se dosahuje díky jednotlivcům, kteří pracují ve společnosti zákazníka. Lidé nakupují od lidí. Abychom byli úspěšní z dlouhodobého hlediska, musíme vědět, kdo ve  společnosti dělá rozhodnutí, jaké jsou nejvýznamnější motivy daného člověka při rozhodování, kdo rozhodnutí ovlivňuje, jaké jsou preference rozhodujících osob a v neposlední řadě i to, jak lidé využívající naše produkty vnímají nás a naše služby. To vyžaduje systematický přístup, správné a důsledné plánování, i uvědomělý vztahový management.

BĚHEM TOHOTO KURZU účastníci kromě základních teorií zpracovávají dva ze svých zákazníků podle Develor Client Matrix, aby navržené strategie mohli uplatnit hned po absolvování kurzu.

Po absolvovaní programu budou účastníci schopní naplánovat kroky pro strategicky významného klienta a vědomě je realizovat v průběhu jednotlivých obchodních setkání.

Předpokládané znalosti

  • Zásady prodeje
  • Konzultativní prodejní proces

Další související kurzy

On-the-job koučink

Vyjednávání

Konzultace strategického řízení klíčových zákazníků