fbpx

Stress Management

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

stress-management2

Stres je součástí našeho každodenního života. Nikdy se nám jej nepodaří zcela vymýtit, můžeme se ale naučit s ním vědomě zacházet, a vyhnout se tak frustraci a negativním dopadům na zdraví. Pro úspěšné zvládání stresu potřebujeme znát příčiny jeho vzniku.

PRO PODÁNÍ DOBRÉHO VÝKONU JE STRES NEZBYTNÝ a může nás inspirovat a motivovat, dokážeme-li s ním efektivně nakládat. Představuje pro nás vnitřní podnět k překonávání překážek stojících v cestě našim snům a cílům. Nicméně, vymkne-li se nám z rukou, může přispívat ke vzniku nemocí, snižovat náš výkon a ohrožovat naše sebevědomí a rovnováhu. To vše platí zejména pro lídry a manažery, kteří jsou ustavičně pod vysokým tlakem, neboť jsou na ně kladena vysoká očekávání, musí čelit tvrdým a krátkým termínům a nesou odpovědnost za svá rozhodnutí a rozhodnutí svých podřízených. Co bychom tedy měli dělat? Musíme se naučit takové situace rozpoznávat a úspěšně je řídit.

PROGRAM ÚČASTNÍKŮM pomůže vyhnout se vlivu nadměrného stresu v soukromém i profesním životě. V průběhu programu jsou rozebírány a pomocí speciálních dotazníků a cvičení měřeny příčiny, stádia a faktory individuální citlivosti. Základním cílem programu je vyvinout efektivní strategie řízení stresu a naučit účastníky celou řadu protistresových technik, které dokáží obnovit rovnováhu a dobrý výkon v každé oblasti našeho života. Lidé schopní vědomě zacházet s vlivy stresu a vybudovat si zdravou míru flexibility dokáží snáze vytvořit harmonické pracovní prostředí a chrání své fyzické a psychické zdraví.

Na konci programu budou účastníci schopni ovlivňovat míru stresu, zvládat lépe stresové situace a rozpoznávat stresové příznaky u sebe i ostatních. Dokáží zvolit a použít nejlepší strategii a vyřešit tak příslušnou stresovou situaci.

Možné navazující kurzy

  • Individuální koučink
  • Týmový koučink
  • Kurz rovnováhy v soukromém a pracovním životě
  • EQ – emoční inteligence