fbpx

Sociomapování týmu

Z Marzu na Zem – cesta k vysoce efektivním týmům

Sociomapování týmu® je jedinečný a špičkový nástroj pro rozvoj a hodnocení komunikace, spolupráce a soudržnosti pracovních týmů. Je velmi vhodný k analýze aktuálních a optimálních vztahů v týmu top managementu i v jiných pracovních týmech a k prezentování výsledků z různých úhlů pohledu. Výsledky jsou zároveň základem pro vytvoření komplexního rozvojového programu.
Sociomapování se rozvinulo nad rámec tradičních sociometrických metod díky své vysoké úrovni matematické přesnosti, dynamické struktuře, zpracování vizuálního 3D designu, jednoduché interpretaci a přenosnosti následných akčních kroků.

Sociomapování týmu je ten správný nástroj když:

  • Když váháte, co by mohlo zlepšit efektivitu pracovní komunikace. Sociomapování se zaměřuje na kritické faktory úspěchu spolupráce a dává týmu náhled z větší perspektivy.
  • Když je vedoucí týmu příliš pohlcen dennodenními pracovními činnostmi a pro samý les nevidí stromy. Sociomapování mu/jí dává konkrétní doporučení jak zlepšit týmovou spolupráci a dává mu jasné důkazy pro správné rozhodnutí.
  • Když jsou členové týmu zahrnuti do projektu, který nesmí sehlat kvůli nefunkční komunikaci. Metoda sociomapování zapojí všechny členy týmu a zajistí jejich “buy-in“.
  • Když potřebujete vidět subjektivní perspektivu v čistě objektivním prostředí. Sociomapování podněcuje během workshopů diskuzi o nesnadných tématech.
  • Když chcete sledovat změny v čase – Sociomapování sleduje rozvoj týmu, pomáhá pochopit, co se v týmu děje.

Jednoduše: když si váš tým prostě nemůže dovolit selhat!

Další jedinečná Develor řešení