fbpx

Trénink trenérů

Date: 9. f 2015 Category:

TTVe firmách často neškolí jen interní trenéři. Stává se, že se v roli trenéra/školitele ocitne odborník, který má úžasné znalosti a dovednosti a potřebuje zaškolit své podřízené nebo kolegy. Ať už jde o speciální projekt nebo pravidelné školení, je důležité, aby byly přizpůsobené cílové skupině, aby se školitel cítil ve své roli komfortně, dokázal předat know-how v poutavé, zapamatovatelné formě a uměl si poradit s různými typy účastníků.

PROGRAM PŘIBLÍŽÍ ÚČASTNÍKŮM moderní přístupy a metody interního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Představí účastníkům postupy, pravidla a zásady pro detailní přípravu tréninkových programů, workshopů apod. Naučí účastníky, jak efektivně a úspěšně řídit průběh tréninkových programů (včetně používání nejmodernějších tréninkových nástrojů).

CÍLEM PROGRAMU JE DOBŘE PŘIPRAVIT TRENÉRY, zvýšit přesvědčivost jejich osobního projevu, podpořit sebedůvěru a motivaci při práci s kolegy, rozvinout komunikační a prezentační dovednosti při práci s tréninkovou skupinou. Díky aktivní účasti, “vtažení” účastníků do tréninku, spolupráci a skupinovému hodnocení na profesionální úrovni program posílí efektivitu učení a procvičování.

Po skončení programu budou účastníci schopní profesionálně připravit trénink a prezentovat téma školení poutavým způsobem. Náležitě využívat prezentační pomůcky a umět reagovat na účastníky

Možné navazující kurzy:

  • Prezentační dovednosti
  • Prezentační dovednosti – individuální koučink