fbpx

Vizualizace

Date: 9. f 2015 Category:

vizualPřemýšleli jste někdy jak udělat Vaše tréninky nebo záznamy z porad záživnější? Jak vtáhnout účastníky víc do celého procesu nebo udělat ze čtení záznamů nezapomenutelný zážitek? Anebo občas zápasíte s tím, jak něco lehce a názorně vysvětlit? Trénink Vizualizace 1.0 může být řešením! spěch tohoto tréninku spočívá v praktickém nácviku – budeme hodně procvičovat a naučíme se jak rychle nakreslit základní tvary, symboly, slova, vyjádřit myšlenky, zaznamenat myšlenkové i slovní celky, vizualizovat si nejrůznější pojmy jako nápad, inspirace či motivace. Každý účastník také obdrží zpětnou vazbu od trenéra a ostatních účastníků.

PO ABSOLVOVÁNÍ TOHOTO TRÉNINKU BUDETE SCHOPNÍ chápat význam vizualizace pro lidský mozek, kreslit základní tvary, obrázky, linie, boxy aj. A to vše velice rychle a jednoduše! Osvojíte si, jak tvořit vizuálně znázorněné myšlenkové mapy a jiné formy grafického znázornění či jak vyžívat vizualizaci v rámci různých meetingu, školení i koučinku.

Stručný obsah a klíčové koncepty využité v tréninku:

• Co si pod pojmem vizualizace představit
• Význam vizualizace v procesu učení, přemýšlení a pamatování si (a jak nám to umožňuje pracovat s účastníky tréninku)
• Kde všude je vhodné vizualizaci použít
• Základní formy vizualizace
• 8 základních elementů vizualizace – praktický nácvik
• Praktický nácvik vizualizace myšlenek – myšlenkové mapy, brainstorming, tvorba vize, rozhodování, koučink…
• Úspěch tohoto tréninku spočívá v praktickém nácviku – budeme aktivně poslouchat, kreslit, znázorňovat a každý účastník obdrží zpětnou vazbu od trenéra a ostatních účastníků.
• Co se týče teoretických východisek, opíráme se o nejnovější trendy a práci týmu Kommunikationslotsen (DE), Brandy Agerback (USA) a Christiny Merkley (Canada), kteří se zabývají vizualizací (nejen) v tréninku,vizuální facilitací, vizuálním zaznamenáváním a vizuálním koučinkem.