fbpx

Work-Life Balance

Date: 4. f 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

work-life-balance2

Jak je možné plnit všechna očekávání a přitom se vejít do 24 hodin? Co je to “kvalitní čas”? Je to čas, který trávíme doma? Program se snaží odpovídat nejen na tyto otázky. Zaměřuje se na změnu postoje k řízení vlastního života směrem k větší spokojenosti, poskytuje praktické metody na podporu realizace konkrétních kroků k větší osobní spokojenosti každého účastníka.

CÍLEM TRÉNINGU je pomoct účastníkům najít, co pro ně znamená „kvalitní čas“ a uvědomit si, co by přispělo k jejich osobní spokojenosti. Pomůžeme účastníkům objevit věci, které jim umožní žít život podle vlastních hodnot, představ a zájmů.

VÝCHOZÍM BODEM PROGRAMU je analýza současné životní situace. Díky zjištění, co účastníky pohání a motivuje a poznání zdrojů vlastní nespokojenosti objeví, jak dosáhnout důležitých cílů v soukromém i pracovním životě. Program dále nabízí techniky zvládání stresu, které umožňují zvládat život ve větší rovnováze.

Na konci programu budou účastníci schopní připravit si individuální plán zvyšování osobní spokojnosti zaměřený na konkrétní řešení sestavené na základě osobní diagnostiky. Budou schopní proaktivně a cíleně zvyšovat svoji osobní spokojenost.

Možné navazující kurzy

  • Motivace 3.0 – Vniřní sila
  • Stress Management
  • EQ – Emoční inteligence
  • Asertivní komunikace
  • Individuální koučink