fbpx

Bohumil Mandík, Field Force Training Manager – Zentiva a.s.

Zentiva„Zentiva a.s. spolupracuje se společností Develor Training & Consulting od poloviny roku 2005, kdy zvítězila v řádném výběrovém řízení. Spolupráce je zaměřena na školení manažerských (vedení lidí) a základních (komunikace, orientace na cíl) kompetencí pracovníků obchodního úseku (obchodních zástupců, prodejních a produktových manažerů). Společnost Develor realizovala své školící kurzy na základě zadání Zentiva a.s., formulovaného z jejího vzdělávacího programu. Kvalita obsahu kurzů i odborná úroveň jejich vedení byla vždy účastníky hodnocena pozitivně, zejména pro používání interaktivních metod výuky a pro praktické využití školených témat. Školitelé prokazovali mimo odborné erudice rovněž odpovídající jazykovou flexibilitu při realizaci kurzů v zahraničních subjektech Zentiva a.s., neboť školení probíhala nejen v ČR a SR, ale i v baltických zemích a v Rumunsku. Vedle odborných znalostí je ceněn i zodpovědný a vstřícný přístup vedení společnosti Develor a jednotlivých školitelů.“