fbpx

Šárka Beránková, Project Manager Train2GO4IT – PERSONANCE

Personance“Personance spolupracuje se společností Develor Czech od května 2009, kdy zvítězila v řádném výběrovém řízení v rámci grantového projektu Train2GO4IT. Spolupráce je zaměřena na školení manažerských a interpersonálních dovedností v celkovém rozsahu 91 školících dní. Do vzdělávacího projektu jsou zařazeni všichni zaměstnanci skupiny společností.

Kvalita kurzů i odborná úroveň lektorů Develor byla vždy účastníky hodnocena pozitivně. Na míru šité kurzy přinášejí našim spolupracovníkům příležitost relevantně si rozšířit znalosti ve školených oblastech a růst jejich kompetencí (dovedností) je akcelerován vysokou mírou zařazování interaktivních prvků výuky.

Spolupráce s firmou Develor byla během výběrového řízení a v průběhu plnění zakázky bezproblémová. Oceňujeme vstřícný přístup a profesionalitu celého realizačního týmu Develor, především tedy výkon školitele pana Petra Moravce a ochotu koordinátorky projektu paní Marie Kolínové.”