fbpx

Jana Baumgartnerová, Manažér tréningov a koučingu – Slovak Telecom, a.s.

Slovak Telekom„Z rozvojovej aktivity pre interných trénerov prostredníctvom Development centra mám výborný pocit. Priemerná trénerská prax v našom tíme sa pohybuje na úrovni približne 5 – 6 rokov. Účasť na štandardizovaných tréningoch zaznamenávala v uplynulých rokoch striedavý úspech. Reálny dopad na požadovaný výkon trénerov sme nemali úplne pod kontrolou. Development centrum, navrhnuté spoločnosťou DEVELOR, nás prinútilo postupovať systematicky. Prvou kľúčovou etapou bolo zadefinovanie trénerských kompetencií. V rámci workshopu, ktorý viedla konzultantka z DEVELORU, sa nám podarilo vytvoriť kompetenčný model nášho trénera – konečne niečo reálne, hmatateľné, uchopiteľné. Meranie aktuálneho stavu trénerských kompetencií sme realizovali cez 3 kľúčové úlohy. Tie vychádzali z reálnych úloh, ktoré naši tréneri každodenne plnia. Išlo o individuálny trénersky blok na tému, ktorú si zvolil sám tréner, skupinovú úlohu a časť venovanú otázkam a odpovediam na overenie teoretických základov učenia dospelých. V rámci každej úlohy sme mali namapované sledované kompetencie.

V roli pozorovateľov a hodnotiteľov pôsobili okrem externých partnerov aj supervízori trénerských tímov. Zaujímavý priestor na rozvoj a výzvu pre supervízorov poskytlo aj písanie individuálnych hodnotiacich správ. Objektivitu sme pomohli zabezpečiť aj dobrou kalibráciou všetkých hodnotiteľov pred realizáciou samotného Development centra. Okrem identifikácie rozvojových oblastí nám Development centrum vytvorilo skvelé podmienky pre post integračné zdieľanie trénerských skúsenosti, vzájomné porovnanie, inšpiráciu a budovanie vzťahov. Potešilo ma, že tréneri od úplného začiatku pristupovali k aktivite disciplinovane, s rešpektom a snahou ukázať to najlepšie, čo v nich je. K tomuto prístupu dopomohlo cielené vedenie komunikačnej kampane v rámci prípravy na DC za aktívnej podpory Develoru. Akceptácia rozvojových oblastí vytvára predpoklad pre úspech ďalšej aktivity – práci na zadefinovaných cieľoch a postupné zdolávanie akčných krokov, ktoré smerujú k ich naplneniu. Akceptáciu výstupov z DC sme zabezpečili prostredníctvom individuálnych konzultácií s konzultantkou Develoru, čo zvýšilo lepšie prijatie spätných väzieb vďaka nestrannosti externého konzultanta. V ďalšej etape budú dôležitú úlohu zohrávať práve supervízori tímov – bez pravidelného focusu, ďalšej komunikácie a kontroly by všetka doteraz vykonaná práca bola odsúdená na neúspech. Aj vďaka DC majú naši supervízori dostatočné návody, ako ďalej pracovať s trénermi. Reálny posun v oblasti sledovaných kompetencií sa nám, verím, podarí potvrdiť ďalším Development Centrom.

Veľká vďaka patrí nášmu externému partnerovi, spoločnosti Develor, zastúpenej Martinou Geogievovou, ktorá výborne orchestrovala celú aktivitu a výrazným spôsobom posunula naše know-how.”