fbpx

Hana Stalmachová, ředitel rozvoje lidských zdrojů – T-Mobile Czech Republic a.s.

t-mobile“Se společností DEVELOR spolupracujeme již přes 3 roky. Za tu dobu jsme měli možnost vytvořit skutečný partnerský vztah, kdy nejlepší rozvojová řešení vznikají společnými silami.

CO SE NÁM NA DEVELORU LÍBÍ, CO OCEŇUJEME:

Ceníme si zejména jejich individuálního přístupu, který vždy respektuje naše konkrétní potřeby. Jako jedni z mála dodavatelů na trhu dokážou velmi dobře reflektovat vstupy jak ze strany HR development jako zadavatele, tak ze strany manažerů. Navrhované řešeni je tedy opravdu „na míru” a zapadá nejen do firemní kultury, ale i do celkové situace ve firmě. Velmi důležitým aspektem je také jejich moderní pojetí manažerského rozvoje, kdy nespoléhají na standardní a zaběhnuté nástroje a formáty, ale snaží se jít s dobou a překvapit nás vždy s něčím novým.”

NA ČEM S DEVELOREM SPOLUPRACUJEME:

V minulosti jsme spolupracovali např. na rozsáhlém změnovém projektu “Lean Telco” zaměřeném na zjednodušení a zefektivnění fungováni firmy a debyrokratizaci všeho, co lze zjednodušit. Výstupem workshopů, facilitovaných Petrem Moravcem, byli závazky, které si manažeři odnesli a jejichž plnění se sledovalo pomoci SMS. Plnění těchto závazků ve vysoké míře způsobilo plošné zjednodušení interních procesů.

Již 3. rokem se věnujeme rozvoji manažerů, kde spolupracujeme na různých tématech. V minulých rocích jsme pracovali na rozvoji v rámci řízení změn a osobní odpovědnosti. Letos jsme v spolupráci rozběhli program zaměřený na „osvěžení” manažerských dovedností, kdy Develor přišel se zajímavým nápadem udělat ho formou společenské hry. Tento přístup se osvědčil a pozitivní zpětná vazba na sebe nenechala čekat.

PROČ A KOMU DEVELOR DOPORUČUJEME:

Společnost DEVELOR doporučujeme, pokud máte možnost vytvořit dodavateli prostor a pokud jste připraveni zapojit společné síly a podpořit dodavatele informačně. Tento přístup se osvědčil i nám a díky tornu můžeme vidět skutečnou změnu a výsledky rozvojových programů, do kterých investujeme.”