fbpx

Ing. Otakar Bureš, Ph.D., Ing. Otakar Bureš, Ph.D. Business Unit Oncology – Novartis, s.r.o.

novartis“Se společností Develor spolupracujeme v rámci projektu kontinuálního vzdělávání zaměstnanců v rámci Business Unit Oncology od roku 2008. Začínali jsme projektem Insights pro manažery, následně pro všechny zaměstnance kanceláří a konečně celého prodejního týmu (2009). Naše vzájemná spolupráce probíhala nadále se členy prodejního týmu, a to v roce 2010 „Vyjednávání s obtížným klientem“ a následně screeningem komunikačních kanálů, zvyklostí a mezitýmové spolupráce nazvaným „Sociomapping týmu“ v roce 2011 (byli zahrnuti všichni, kdo přicházejí do vzájemného kontaktu, včetně kanceláře).

Po celou dobu spolupráce nám společnost Develor vycházela vstříc, jak v rámci organizace, tak i v náplni školení. Náš tým je velice různorodý, potkávají se tam lidé různého věku, zkušeností, vzdělání, osobností a mající za sebou celou škálu různých tréninků ve své profesionální kariéře. Školitelé společnosti Develor byli a jsou schopni přizpůsobit se této různorodé skladbě týmu a dokáží je zaujmout, zapojit a udržet si jejich pozornost.

Poslední zmíněný projekt, Sociomapping týmu, nám ukázal jiný pohled na situaci v jednotlivých týmech, mezitýmovou spolupráci a úroveň komunikace mezi lidmi stojícími mimo pevně vytvořené týmy. S tréninkem jsme byli velmi spokojeni a natolik nás zaujal, že chceme příští rok realizovat toto školení ještě jednou, abychom mohli s ročním odstupem zhodnotit posuny jednotlivých týmů a zároveň celé Business Unit Oncology jako celku.”