fbpx

Ján Matejovič, Human Resources Specialist – T-Mobile Slovensko, a.s.

T mobile“So spoločnosťou Develor spolupracujeme na základe výberového konania, ktoré sme ralizovali v prvej polovici roku 2006. Spoločnosť Develor uspela v oblastiach rozvoja manžérskych, soft-skills zručností a rozvoja front-line pracovníkov. V súčasnosti rozbiehame taktiež spoluprácu v oblasti zdokonalovania trénerských zručností interných trénerov. Vo všetkých oblastiach hodnotíme spoluprácu ako vysoko kvalitnú a efektívnu. Develor dokáže plne uspokojiť naše vzdelávacie potreby a priniesť vysokú pridanú hodnotu, ktorá v konečnom dôsledku pomáha naplniť našim kolegom misiu spoločnosti T-Mobile, “Byť najuznávanejšom spločnosťou v oblasti poskytovania služieb”. Ako hlavné prednosti Develoru hodnotíme:

• Kvalitu ponúkaných trénerov, ich trénerské zručnosti a osobné skúsenosti z praxe

• Kvalitu preberaného obsahu a používané vzdelávacie metódy predovšetkým “na mieru šité” prípadové štúdie a role plays, použitie filmových ukážok”