fbpx

Jan Waldhauser, Head school branch – Komerční banka, a.s.

KB_logoSpolečnost Develor se v roce 2013 spolu se zástupci Komerční banky a.s., útvaru Vzdělávání, podílela zejména na projektu Corporate Academy. Jak vyplývá z názvu, tréninkový koncept byl zaměřen na rozvoj kompetencí v segmentu Corporate. Zástupci společnosti Develor byli do projektu zapojeni již v jeho počátku a podíleli se jak na jednání se zadavatelem a přípravě ale také na samotné realizaci. Během jednání se zadavatelem projektu oceňuji zejména organizaci efektivních workshopů, kde lektor společnosti Develor facilitoval workshop a zpracovával zprávu z něj. Následná příprava tak mohla lépe cílit na rozvojové oblasti, které byly plně v souladu se zájmy zadavatele. Pokud jde o následnou přípravu, Develor opět prokázal vysokou profesionalitu a flexibilitu, kdy jednal s několika útvary napříč bankou a vystupoval v roli “vedoucího projektu”. Na samotné realizaci se podíleli zejména lektoři Tomáš Brabec, Stanislav Tichý a Attila Csergö. Lektoři jsou účastníky velmi dobře přijímání, tento úspěch připisuji zasazení celého projektu do kontextu banky, čehož byl Develor schopen také díky intenzivní spolupráci během přípravné fáze Corporate Academy. Lektoři jsou empatičtí, neváhají otevřít nepopulární témata a účastníkům “nedají nic zadarmo”. Se společností Develor spolupracujeme také na zaškolení interních lektorů v KB. Pro úspěšnou odezvu a viditelný výsledek budeme v Lektorských dovednostech s Develorem spolupracovat i v následujícím období.