fbpx

Marcela Bourová, HR Business Partner – Siemens Engineering a.s.

SiemensLogo„Společnost Develor Czech s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele školení tzv. měkkých dovedností v rámci EU projektu „Vzdělávání zaměstnanců Siemens Engineering a.s. – v oblastech, které jsou klíčové pro jejich profesní úspěch – jazyky, měkké dovednosti a projektové řízení. V průběhu projektu proškolil skupinu našich mistrů, vedoucích montérů, vedoucích staveb a skupinu projektových manažerů.

Všechna realizovaná školení vedla lektorka Jana Horáková, která si svým přístupem účastníky dokázala získat a ačkoliv se jedná o náročnou skupinu, realizující zakázky na různých místech ČR a časově velmi vytíženou, dokázala je paní Horáková pro svá školení nadchnout a zpětná vazba od účastníků byla velice dobrá. Naši zaměstnanci ocenili především využití osobnostní typologie Insights a možnost okamžité aplikace nových poznatků v praxi.

Spolupráce s dodavatelem byla bezproblémová. Příjemné bylo, že jsme po celou dobu komunikovali pouze s jedním určeným zástupcem společnosti – panem Martinem Hoidarem, který veškeré naše požadavky jak na obsah školení tak na technické a logistické zajištění celého projektu vyřizoval operativně.”