fbpx

Miroslava Takácsová, Vedoucí sekce Získávání a rozvoj LZ – SES Tlmače, a.s.

SES Timace“So spoločnosťou DEVELOR sme začali spolupracovať v tomto roku na firemnom programe zlepšovania manažérskych schopností majstrov vo výrobe prostredníctvom Akadémie majstrov. Úloha týchto líniových manažérov je pre našu spoločnosť nenahraditeľná, pretože od ich motivácie a miery stotožnenia sa s firemnými cieľmi závisí či budeme mať dostatok spokojných a stabilizovaných zamestnancov vo výrobe, ktorí nám pomôžu naplniť naše rozvojové ciele. Vzhľadom na vysoké hodnotenie absolvovaného programu majstrami, sme sa rozhodli obdobné vzdelávanie poskytnúť aj ich nadriadeným- vedúcim výrobných prevádzok. A opäť sme oslovili DEVELOR, pretože sme boli maximálne spokojní s ich proaktívnym prístupom a schopnosťou pripraviť program na podmienky našej výrobnej spoločnosti. Oceňujeme tiež profesionálny výkon trénera a jeho záujem vytvoriť priestor pre diskusiu manažérov rôznych úrovní riadenia.”