fbpx

Silvia Flaugnattiová, HR Manager – Opavia Lu / Kraft

Opavia“Kľúčovým oddelením našej spoločnosti je Predaj a väčšina našich zamestnancov už prešla rôznymi druhmi školení na predajné zručnosti, time-management , soft-skills atd. Preto ani nebolo jednoduché zostaviť tréningový program , ktorý by našich predajcov ale aj manažérov zaujal a bol pre nich prínosom. Spoločnosť Develor nám na začiatku roka 2007 ponúkla spoluprácu a na základe zistených potrieb nám „ušila tréningový program na mieru“. Ich konkurenčnou výhodou je profesionalita a hlavne osobnostná zrelosť trénera, ktorý dokázal ľudí zaujať príkladmi z praxe. Keďže samotný tréner sám pôsobil niekoľko rokov v prostredí FMCG, mohol tak adekvátne zodpovedať na všetky konkrétne otázky i situácie, s ktorými sa naši obchodníci denne stretávajú. Zamestnanci si jednotlivé tréningy pochvaľovali a ocenili jednak kvalitu tréningov ako aj facilitáciu trenéra, ktorý sa dokázal stotožniť s ich rolou. Zaujímavý a prínosný bol tréning osobnostnej typológie, ktorý prispel k zlepšeniu komunikácie na jednotlivých úrovniach spoločnosti. Spoločnosť Develor radi využijeme aj v budúcnosti, pri realizovani našich tréningových potrieb.”