fbpx

Zuzana Vašáková, Team Head of Sales Network Training – BAWAG Bank CZ a.s.

BAWAG“Společnost Develor pro nás připravila Rozvojový program pro zaměstnance retailu, jednalo se o tréninky „ušité přímo na míru” pro naše zaměstnance. Tento program zahrnoval školení zaměřená na typologii, zákaznickou orientaci, prodejní dovednosti i kurzy pro manažery. Oceňujeme profesionální přístup lektorů, kteří dokázali zcela přirozeně a spontánně přenést zaujetí pro dané téma i na účastníky kurzů. Program každého tréninkového programu byl připraven vždy na základě analýzy potřeb skupiny a na základě zpětné vazby z předcházejícího cyklu. Kurzy byly vyvážené z hlediska teorie i praxe, nebyly monologem lektora, ale naopak byly vedeny velice záživnou a poutavou formou dialogu s účastníky, základní znalosti a dovednosti byly procvičovány na praktických příkladech. Příprava, realizace i hodnocení jednotlivých kurzů bylo na vysoké úrovni. Jsme spokojeni s komunikací a flexibilitou spolupráce s firmou Develor.”