Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  V předešlém článku jsme vám přinesli rozhovor o výhodách i úskalích aplikace osobnostní typologie Insights Discovery do agilních týmů. Dnes objasníme charakteristiky jednotlivých barevných energií – typů – a dopadu na fungování v týmu a jejich pohled na agile.

  Dominantní modrá energie – strážce metodiky a principů
  Modrá energie podle Insights Discovery systému zastupuje chování, které je orientované převážně introvertně s preferencí racionálního rozhodování.

  PLUSY: Lidé s dominantní modrou energií vnášejí strukturu do všeho. Transparentnost a předvídatelnost jsou jejich silné vlastnosti, čímž vytvářejí a udržují kostru agile postupů. Metodologie a principy jsou jejich biblí. V týmu zaujímají pozici strážců disciplíny s ohledem na dodržování pravidel.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Někdy mohou být neochotní udělat kompromis nebo změnu. Jen těžko akceptují druhé nejlepší řešení. Při využívání agile metodologie může mít pro ně větší hodnotu čistota v uplatňování metodik než samotná kvalita nápadů. Některé věci berou příliš doslovně a vztahy v týmu je velmi nezajímají, místy je přímo vyrušují.

  Dominantní zelená energie – strážce týmového ducha a hodnot

  Tato energie podle Insights Discovery popisuje chování opět převážně introvertně zaměřené, avšak s preferencí rozhodování podloženého emocemi a hodnotami.

  PLUSY: Jejich alfou a omegou fungování je týmový duch a spolupráce prostřednictvím budování dobrých vztahů a týmového konsenzu na klíčových věcech. Dávají pozor, aby se všichni vyjádřili a názor každého člena týmu byl brán v potaz. Zákazník a jeho potřeby jsou pro ,,zelené“ prioritou. Připomínají druhým záměr a smysl úloh. Nepodporují soutěživost v týmu, jsou pro férové jednání a dodržování dohod.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Jejich komfortní zóna jim nemusí dovolovat příliš mnoho experimentování. Váhají říci svůj názor nahlas, pokud cítí, že většina skupiny inklinuje k jinému řešení. Mohou mít tendenci opakovaně volit stejné postupy, protože se v minulosti osvědčili a nechce se jim riskovat.

  Dominantní žlutá energie – strážce pozitivní energie a experimentálních postupů

  Typy chování popisované slunečně žlutou energií jsou orientované hlavně extrovertně a preferují rozhodování na základě emoce.

  PLUSY: Všeobecně se cítí v agile jako ryby ve vodě a mají pocit, že byl systém vymyšlený pro ně. Mohou nahlas vymýšlet a mají na to svoje publikum, které poslouchá jejich inspirace. Nejsou zastáncem permanentních perfektních řešení, hledají konsenzus za pochodu. Jsou rozsévači pozitivní energie, vezou se na její vlně nesvázaní byrokracií a zbytečně dlouhodobým plánovaním. Podporují rychlé změny, pokud přinášejí hodnotu a motivaci pro ostatní. Metoda pokus-omyl je pro ně dokonalý styl fungování, kdy se nebojí experimentovat i v neprobádaných vodách.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Pokud dostanou hodně prostoru, mohou přespříliš hovořit a zahlcovat druhé neustálým generováním možností. Jejich přemýšlení je často jen v koncepční rovině, bez provázanosti na reálné zdroje a možnosti a zralost firmy. Často zbytek týmu tak nadchnou myšlenkou, že i ostatní ztratí kritické myšlení. Umí vyvolat velká očekávání, která potom ne vždy mají kapacitu naplnit. Retrospektivy budou považovat za prostor pro svoje PR. Lidi mohou dělit na kategorie – podporují moje myšlenky = milují mě / nepodporují moje myšlenky = moji nepřátelé, které je potřeba argumentačně přebít.

  Dominantní červená energie – strážce akceschopnosti a příležitostí

  Ohnivě červená energie preferuje extroverzi a v rozhodování upřednostňuje racionalitu.

  PLUSY: Do diskusí vnášejí jazyk byznysu a jasně prokazatelnou hodnotu přes peníze a čísla. Před zbytečným otálením a zmeškáním možností upřednostňují promptní akci a výstup. Dávají praktické otázky s ohledem na uskutečnitelnost a necítí sentiment k věcem, které jsou již minulostí. Dokážou zaměřit pozornost na kriticky důležité věci a přimět tým k vykonání rozhodnutí s informacemi, které mají aktuálně k dispozici. Vytvářejí sociální tlak na ty, kteří nedodržují termíny či kvalitu práce. Překážkám čelí přímo a nemají potřebu je mlžit, nebo se snažit je obejít.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Nemusí chtít jít do retrospektivy a hledat kořenovou příčinu, pokud by to ohrožovalo jejich status v týmu. Lidem mohou vnucovat svoje rychlé tempo jako normu a vytvářejí tlak, aby se podrobili jejich vůli v směřování akcií. Neradi si přiznávají, že udělali chyby a mohou chránit především své vlastní zájmy. Mají tendenci nadřadit finanční ukazatele nad získané zkušenosti a podceňovat témata bez jasného číselného vyhodnocení.

  Nezapomínejte, že každý je jedinečný

  Poznání typologie a schopnost odhadnout energie, kterými členové vašeho týmu disponují, je velmi dobrý indikátor, který vám pomůže být připravený. Nezapomínejte však, že tak jako vaše chování, ani chování lidí s jednotlivými preferenčními barevnými energiemi není černobílé. Berte v úvahu jedinečnost každé osobnosti a pozorujte, jak se projevuje. Vždyť ani Insights Discovery nepracuje jen se čtyřmi energiemi, ale celkem až se 72 typy.

  Autoři: Martina Georgievová, Marek Lutz

  Stáhněte si vzorový profil Insights Discovery

  Zadejte svůj e-mail a stáhněte si PDF vzor profilu Insights Discovery. Po stáhnutí vás zařadíme na mailing list, na který posíláme novinky a pozvánky na akce.


   Související články