Zavřít
 Zavřít

DEVELOR Czech

Všechny kontakty
Magazine  

Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
Projít všechny služby

Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
Prohlédnout všechny zdroje
  Kontaktujte nás

Možno si to ani neuvedomujete, ale už nejaký ten čas vo VUCA svete žijete. Ak ste sa s týmto slovným spojením ešte nestretli – tu je krátke vysvetlenie.

Koncom 90. rokov sa US armáda snažila nadefinovať štýl leadershipu, ktorý by bol optimálny na aktuálne životné podmienky po studenej vojne. Nato aby to dokázali, museli najskôr definovať práve tie životné podmienky. Chceli zachytiť ako ľudia vnímajú podmienky na základe ktorých robia rozhodnutia, plánujú a robia odhady, manažujú riziko, zvládajú zmeny a riešia problémy. A tak vzniklo slovné spojenie VUCA.

– ako Volatility – prchavosť – čím chceli popísať povahu a dynamiku zmien, charakter a rýchlosť rôznorodých síl zmien a tiež katalytické zmeny, ktoré sa nedali predvídať.

U – ako Uncertainty – neistota – nemožnosť predvídať, vysoká pravdepodobnosť prekvapení;  chýbajúci zmysel pre uvedomenie si a porozumenie veciam a udalostiam, ktoré nás obklopujú.

C – ako Complexity  – komplexita – rôznorodosť protichodných síl, mätúce udalosti; chaos a zmätok, ktorý nás obklopuje.

A – Ambiguity – nejednoznačnosť – zamlženosť reality, pravdepodobnosť nesprávnej interpretácie; zmiešané významy rôznych podmienok; zmätok príčinno-následného efektu.

Ako nás to ovplyvňuje?

Prchavosť prostredia zapríčiňuje strach, odpor k riziku a reakcie typu: návrat k základom bez kritického posúdenia, či je to tá najlepšia stratégia.

Neistota zapríčiňuje paralýzu rozhodovania sa a zapríčiňuje tendencie investovať – nadmerné a zbytočné – úsilie do analýz dát.

Komplexita zapríčiňuje túžbu po hľadaní obetných baránkov, alebo čierno-bielych riešení, ktoré sú zvyčajne mylné.

Nejednoznačnosť vzbudzuje pochybnosti, nedôveru a váhanie a prekáža v rozhodovaní a akceptovaní zmien.

„VUCA“ reflektuje rýchly, nestabilný a rapídne sa meniaci svet.

 …….náš NOVÝ NORMÁL!!!

  • Ako ovplyvňujú tieto podmienky Vás?
  • Sú Vaši lídri pripravení viesť ľudí vo VUCA svete?

Za seba môžem povedať, že minulý rok som manažérov ktorých som koučovala delila na tých, ktorí na tieto podmienky nadávajú a tých, ktorí prekvapivo dobre vedeli v nich fungovať.

 

Martina Georgievová, DEVELOR Slovakia

Zvládejte hybridní operace

Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.