Rozvoj týmů a organizací

 


PRÁVĚ VZTAHY A SPOLUPRÁCE MEZI JEDNOTLIVCI A TÝMY NEJVÍCE OVLIVŇUJÍ VÝKONNOST ORGANIZACE. V rámci konceptu Organisational Excellence diagnostikujeme a zlepšujeme výkonnost týmů, budujeme vztahy napříč odděleními a podporujeme organizační změny. Je však těžké zlepšovat něco, co nemůžeme jasně uchopit. O slabších stránkách týmu či výkonu společnosti můžeme mít různé dojmy a pocity, ale pouze nezávislé a profesionální hodnotící nástroje nám mohou dát pevný a objektivní základ pro zlepšování výkonu týmu, oddělení či společnosti.

Velkou inspirací je nám práce Gallup Institutu a Patrika Lencioniho týkající se týmové spolupráce, firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců. Používáme jedinečné nástroje jako Týmové Sociomapování nebo Insights do týmové efektivity, které diagnostikují a rozvíjí týmovou spolupráci.

Poskytujeme širokou paletu služeb od outdoorových teambuildingových programů po strukturované dlouhodobé projekty zaměřené na celkové fungování společnosti.

RELATED DEVELOR PRODUCTS