Rozvoj talentů


ÚSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI PŘITAHUJÍ TY NEJLEPŠÍ LIDI TÍM, ŽE SE STARAJÍ O JEJICH ROZVOJ A SEBEREALIZACI. Koncept Talent Springboard rozvíjí talentované a motivované zaměstnance, kteří naplňují strategii a dosahují úspěchů. Vyškolit tyto talentované kolegy je pouze jedna část procesu; Develor vám pomůže maximalizovat jejich potenciál a udržet jejich spokojenost a loajalitu. Zaměřujeme se na výběr, udržení a rozvoj různých skupin absolventů, mladých talentů a klíčových zaměstnanců. Na základě našich zkušeností víme, že klíčem k úspěchu v této oblasti je zvládání změny. Klademe proto důraz na nastavení očekávání, interní komunikaci, koučink, mentorování a kontinuální mapování individuálního rozvoje.

RELATED DEVELOR PRODUCTS