Výsledky vašeho sebehodnocení jsou níže.

Chcete-li zlepšit fungování vás, vašeho týmu a organizace na dálku, oslovte nás přes formulář vedle.

Výsledky k dotazníku Efektivnost doma

Pokud jste sečetli body ve třech sloupcích, níže najdete, co výsledný počet indikuje:

15 a více bodů

Blahopřejeme! Jste jedním z mála, kdo si zavedl efektivní systém během home office.

10-14 bodů

Zavedl jste pár technik, které umožňují být doma efektivní. Je nějaká oblast, kterou jste ještě nepokryl? Prozkoumejte, v čem se můžete zlepšit.

6-9  bodů

Už jste podnikl pár kroků k efektivitě. Je to pozitivní, ale ve větším měřítku to nebude dostačující. Zaměřte se na tři hlavní výzvy, kterým na home office čelíte a prozkoumejte, jak je můžete zlepšit.

5 a méně bodů

Pro efektivitu na home office jste ještě mnoho neudělal. Proto již můžete čelit několika vážným výzvám, které se týkají vaší efektivity.

Výsledky k dotazníku Vedení na dálku

Pokud jste sečetli body ve třech sloupcích, níže najdete, co výsledný počet indikuje:

15 a více bodů

Blahopřejeme! Zavedl jste většinu důležitých rutin, které jsou potřebné pro úspěšné vedení týmu na dálku.

10-14 bodů

Zavedl jste pár technik, které umožňují vést váš tým efektivně. Je nějaká oblast, kterou jste ještě nepokryl? Prozkoumejte, v čem se můžete zlepšit.

6-9  bodů

Už jste podnikl pár kroků k efektivnímu vedení vašeho vzdáleného týmu. Je to pozitivní, ale ve větším měřítku to nebude dostačující. Zaměřte se na tři hlavní výzvy, kterým čelíte při vedení na dálku a prozkoumejte, jak je můžete zlepšit.

5 a méně bodů

Pro efektivní vedení vzdáleného týmu jste ještě mnoho neudělal. Už pravděpodobně čelíte několika vážným výzvám.

Získejte pomoc s vaším domácím
úkolem!