Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno ve službách a řešeních

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  Potřebuje manažer EMPATII? Kde tato potřeba vznikla?

  Dnešní svět se mění a mění se také způsob naší práce. Leadership vždy odráží dobu a mění se spolu s ní. Jednou ze základních změn je, kdo je nositelem vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V období před covidem byli společné kanceláře firem prostorem, jehož prostřednictvím se budovala příslušnost k firmě. Kolegové, které jsme tam potkávali, nás dokázali ovlivnit, přinutit nás zamyslet se nad věcmi, kterých jsme si předtím nevšimli. Byli jsme v kontaktu s manažery z jiných oddělení, díky kterým jsme si vytvářeli názor na firmu, mohli jsme efektivněji spolupracovat, inovovat.

  V současnosti je vztah „manažer – zaměstnanec“ klíčovým vztahem, jehož prostřednictvím si zaměstnanec vytváří vztah i ke společnosti jako takové. Když pracujeme více z domova nebo v terénu a trávíme méně času ve společných prostorách, je to často právě kvalita vztahů mezi manažerem a zaměstnancem, co vytváří podmínky pro angažovanost a dobrý výkon a udržuje zaměstnance propojeného s větším celkem.

  Pokus tento vztah nefunguje, má to vliv nejen na výkon, ale také na motivaci a ochotu pracovníka skutečně se zapojit do společnosti a vidět celý kontext své práce a ne jen částečné, izolované úkoly, které plní.

  K tomu, abyste měli dobrý vztah, potřebujete empatii. Nejen schopnost soucítit s lidmi a intelektuálně pochopit, co pravděpodobně prožívají a potřebují. Musíte se také umět emočně vcítit do druhých lidí a cítit, po čem touží a čeho se obávají a umět to dobře reflektovat, aby se cítili viděni a slyšeni a aby se vybudovala důvěra.

  Co tedy myslíme pod pojmem empatie?

  Empatie je schopnost chápat a vnímat emoce, pocity a perspektivy jiných lidí. Atributy empatie jsou charakteristiky nebo vlastnosti, které popisují tuto schopnost a umožňují nám lépe pochopit, co empatie zahrnuje.

  Neilsen Norman Group popisuje tyto 4 atributy empatie:

  • Přijímání perspektivy: Schopnost vidět věci z pohledu jiné osoby. Empatický člověk se snaží pochopit, jak by se cítil, co by si myslel a jak by vnímal konkrétní situaci z pohledu druhé osoby. Tato schopnost umožňuje lépe pochopit, proč druhá osoba reaguje tak, jak reaguje.
  • Pochopení emocí druhého člověka: Empatie zahrnuje schopnost účinně vyjádřit pochopení emocí druhého člověka. Empatická komunikace představuje naslouchání bez posuzování, vyjadřování soucitu a empatie k emocím, které druhá osoba prožívá. Tímto způsobem se vytváří důvěra a pocit, že druhá osoba je pochopena a přijata.
  • Neodsuzování: Empatie si vyžaduje otevřenost a schopnost neposuzovat nebo neodsuzovat emoce nebo pocity jiných lidí. Empatičtí lidé dokážou přijmout emoce druhého člověka bez toho, aby se snažili změnit jeho názor nebo hodnocení. To umožňuje druhé osobě cítit se svobodněji a bezpečněji při vyjadřování svých pocitů.
  • Rozpoznávání emocí druhé osoby: Tato vlastnost se týká schopnosti rozpoznat a identifikovat emoce, které prožívá druhá osoba. Empatické osoby jsou citlivé na verbální a neverbální signály, které naznačují emoce jiných lidí. Toto rozpoznávání je klíčové k pochopení toho, jak se druhá osoba cítí a k projevení soucitu a podpory.

  Stejná společnost zároveň popisuje spektrum empatie, které vnímá následně:

  • Lítost: Lítost je pocit smutku nebo trápení způsobený utrpením nebo neštěstím jiných. Je to trochu vzdálená emoce, často spojená s pocitem nadřazenosti nebo povýšenosti. Lítost není nutně užitečná emoce, protože může v příjemci vyvolat pocit méněcennosti.
  • Sympatie: Sympatie je schopnost pochopit a sdílet pocity druhého člověka. Je projevem většího zapojení než lítost a zahrnuje skutečný zájem o blaho druhých. Sympatie je cennou emocionální reakcí, protože podporuje porozumění a podporu.
  • Empatie: Empatie je ještě o krok dál před sympatií, protože zahrnuje pocity druhých, jakoby byly vaše vlastní. Empatie je mocným nástrojem k navazování hlubokých vztahů, protože nám umožňuje skutečně se vcítit do kůže druhého člověka a nabídnout mu skutečné pochopení.
  • Soucit: Soucit spojuje empatii s touhou zmírnit utrpení druhých. Je to aktivní reakce, která nás nutí jednat a poskytovat podporu. Soucit je základní vlastností lídrů, protože podporuje péči.

   

  Takoví by měli být současní manažeři. Měli by umět přistupovat k lidem individuálně, respektovat jejich preference, minimalizovat stres a projevit empatii, když jde do tuhého.

  Před 10 – 15 lety bychom toto téma mezi manažery sotva otevřeli. Lidé si stěžují na to, kam se svět ubírá, ale já osobně mám zkušenost, že se stáváme empatičtějšími vůči sobě navzájem a nevnímáme to jako slabost.

  Považujete empatii za nevyhnutelnou vlastnost člověka, aby mohl vést jiné lidi? Myslíte si, že se dá rozvíjet? Z historického hlediska nepatří mezi všeobecně uznávané firemní hodnoty. Dnes se však čím dál častěji setkávám s tím, že je to naopak.

  Osobně se domnívám, že nárůst používání umělé inteligence způsobí, že empatie pro nás bude čím dál vzácnější.

   

  Autorka: Martina Georgievová – senior trenérka, koučka, konzultantka pro vzdělávání a rozvoj

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.


   Související články