Zavřít
 Zavřít

DEVELOR Czech

  Všechny kontakty
  Magazín  

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje
    Kontaktujte nás

  V předchozím článku jsme vám přinesli rozhovor s naší senior konzultantkou a trenérkou Martinou G. o výhodách i úskalích aplikace systému Insights Discovery do agilních týmů. Dnes nám Martina objasní charakteristiky jednotlivých barev a dopadu na fungování v týmu a jejich pohled na agile.

   

  Dominantní modrá energie – strážce metodiky a principů

  Modrá energie podle Insights Discovery systému zastupuje chování, které je orientované převážně introvertně s preferencí racionálního rozhodování.

   

  PLUSY: Lidé s dominantní modrou energií vnášejí strukturu do všeho. Transparentnost a předvídatelnost jsou jejich silné vlastnosti, čímž vytvářejí a udržují kostru agile postupů. Metodologie a principy jsou jejich biblí. V týmu zaujímají pozici strážce disciplíny ohledně dodržování pravidel.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Mohou být někdy neochotní udělat kompromis či změnu. Jen těžko akceptují druhé nejlepší řešení. Při využívání agile metodologie pro ně může mít větší hodnotu čistota v uplatňování metodik, než samotná kvalita nápadů. Některé věci berou příliš doslovně a vztahy v týmu je nezajímají, dokonce místy přímo vyrušují.

  Dominantní zelená energie – strážce týmového ducha a hodnot

  Tato energie podle Insights Discovery popisuje chování opět převážně introvertně zaměřené avšak s preferencí rozhodování podloženého emocemi a hodnotami.

  PLUSY: Jejich alfou a omegou fungování je týmový duch a spolupráce prostřednictvím budování dobrých vztahů a týmového konsensu na klíčových věcech. Dávají pozor, aby se všichni vyjádřili a názor každého člena týmu byl vzat v úvahu. Zákazník a jeho potřeby jsou pro ,,zelené“ prioritou. Připomínají druhým záměr a smysl úkolů. Nepodporují soutěživost v týmu, jsou pro férové jednání a dodržování dohod.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Jejich komfortní zóna jim nemusí dovolovat příliš mnoho experimentování. Váhají říci názor nahlas pokud cítí, že větší skupina inklinuje k jinému řešení. Mohou mít tendenci opakovaně volit stejné postupy, protože se v minulosti osvědčily a nechce se jim riskovat.

  Dominantní žlutá energie – strážce pozitivní energie a experimentálních postupů

  Typy chování popisované sluníčkově žlutou energií jsou orientovány hlavně extrovertně a preferují rozhodování na základě emoce.

  PLUSY: Obecně se cítí v agile jako ryby ve vodě a mají pocit, že systém byl vymyšlen pro ně. Takto mohou nahlas vymýšlet a mají na to své publikum, které poslouchá jejich inspirace. Nejsou zastáncem permanentních perfektních řešení, hledají ideální konsensus za pochodu. Jsou rozsévači pozitivní energie, na jejíž vlně se rádi vezou nesvázání byrokracií a zbytečně dlouhodobým plánováním. Podporují rychlé změny, pokud přinášejí hodnotu a motivaci pro ostatní. Pokus a Omyl metoda je pro ně dokonalý styl fungování, kdy se nebojí experimentovat i v neprobádaných vodách.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Jestliže dostanou hodně prostoru, mohou příliš mluvit a zahlcovat druhé neustálým generováním

   možností. Jejich přemýšlení je často jen v koncepční rovině bez provázanosti na reálné zdroje a možnosti a zralost firmy. Zbytek týmu mnohdy myšlenkou nadchnou tak, že i ostatní ztratí kritické myšlení. Umějí vyvolat velké očekávání, které pak nemají kapacitu naplnit. Retrospektivy budou považovat za nástroj svého PR. Lidi mohou dělit na kategorie – podporují mé myšlenky = milují mě / nepodporují mé myšlenky = mí nepřátelé, které je třeba argumentačně přebít.

  Dominantní červená energie – strážce akceschopnosti a příležitosti

  Ohnivě červená energie preferuje extroverzi a v rozhodování upřednostňuje racio.

  PLUSY: Do diskusí vnášejí jazyk byznysu a jasně prokazatelnou hodnotu přes peníze a čísla. Preferují rychlou akci a výstup před zbytečným otálením a zanedbáním možností. Dávají praktické otázky ohledně fisibility a necítí sentiment k věcem, které jsou již minulostí. Dokáží upozornit na kriticky důležité věci a přimět tým k učinění rozhodnutí s informacemi, které mají aktuálně k dispozici. Vytvářejí sociální tlak na ty, kteří nedodržují termíny nebo kvalitu práce. Překážkám čelí přímo a nemají potřebu je mlžit, či snažit se je obejít.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Nebudou chtít jít do retrospektivy a hledat kořen příčiny, pokud by to ohrožovalo jejich postavení v týmu. Lidem mohou vnucovat své rychlé tempo jako normu a vytvářejí tlak, aby se podrobili jejich vůli ve směrování akcí. Neradi si přiznávají, že udělali chyby a často chrání pouze své vlastní zájmy. Nadřazují finanční ukazatele nad zkušenosti a mají tendenci podceňovat témata bez jasného číselného vyhodnocení.

  Nezapomínejte, že každý je jedinečný

  Poznání typologie a schopnost odhadnout energie, kterými členové vašeho týmu disponují, je velmi dobrý indikátor, který vám pomůže být připraven. Nezapomínejte však, že tak jak vaše chování, ani chování lidí s jednotlivými preferenčními barevnými energiemi není černobílé. Berte v úvahu jedinečnost každé osobnosti a pozorujte, jak se projevuje. Vždyť ani Insights Discovery nepracuje jen se čtyřmi energiemi, ale celkem až s 72 typy.

  Autoři: Martina Georgievová, Marek Lutz

   

  Stáhněte si ukázkový profil Insights Discovery

  Zanechte svůj e-mail a stáhněte si ukázku profilu Insights Discovery ve formátu PDF. Po stažení vás zařadíme do seznamu adresátů, kteří budou dostávat novinky a pozvánky na akce.