Náš příslib

S DEVELORem je učení nezapomenutelné

Už přes 25 let čelíme zkušenostem, že zaměstnanci firem mají nízká očekávání od školení. Školení považují za nudnou nutnost, která se odehrává ve školící místnosti. I když výborní školitelé přichází se zajímavými a užitečnými teoriemi, nové zkušenosti ze školení jsou obvykle smeteny shonem následujících pracovních dnů.

DEVELOR se zavazuje předčít očekávání účastníků a snaží se změnit přístup, dovednosti a chování účastníků. Využíváme zážitková cvičení, situační cvičení blízké reální praxi účastníků, gamifikace a netradiční učební metody a měníme tak rytmus tréninku. Účastníci během školení pracují v týmech, kupříkladu i u bazénu (pokud je to možné), hodnotí se, hlasují a nastavují si vlastní cíle a závazky do budoucna. Díky téhle kombinaci je zážitek ze školení silný a zapamatovatelný a nové vědomosti a dovednosti aplikovatelné.


S DEVELORem je změna uskutečnitelná

Brinkenhoffova studie dokazuje, že v „klasickém“ pojetí školení 85% účastníků nedokáže využít nově získané dovednosti ze školení a změnit své zaběhlé pracovní chování. To znamená, že 10 z 12-ti účastníků klasického školení je tam zbytečně. Tento šokující fakt musí být trnem v oku byznys lídrům i HR profesionálům.

Develor vkládá extra úsilí do přípravy účastníků i organizace k cílové změně chování. Pomocí důkladné přípravy, která ovlivňuje motivaci účastníků, a akčních kroků, následujících po tréninku, připravuje účastníky na změnu v chování. Co je však nejdůležitější, vkládáme mnohonásobně víc úsilí do podpory aplikace získaných dovedností pomocí tradičních nástrojů, interních systémů a podpůrných aktivit, protože pocit zlepšování se je nejlepší možnou motivací k změně.

Největší výzvou je překonat bariéru mezi “vím a dělám” (vědomost versus implementace).

Tady jsou některé z kroků, které využíváme na to, aby nastala změna v chování:

  1. Definování „klíčových chování”, které mají strategický význam v souladu s cíli společnosti
  2. Manažování počáteční rezistence účastníků, které je otevře vůči změně
  3. Využívání vysoce interaktivních a angažujících gamifikovaných prvků tréninku, které pomáhají formovat postoje

S DEVELORem jsou výsledky měřitelné

Mnoho společností prohlašuje, že jejich největším majetkem jsou jejich lidé. Nicméně pokud nastanou horší časy, první rozpočet, který se bez zaváhání krátí, je rozpočet na vzdělávání. Tímto odeberou zdroje na rozvoj svého lidského kapitálu, protože nevnímají, že rozvoj jejich lidí je rozhodující faktor. Většině top manažerů asi tento rozpor nevadí.

DEVELOR toto status quo zpochybňuje: věříme, že hlavním měřítkem úspěchu jakékoliv tréninkové intervence je její přispění k byznys výsledkům. Věříme, že všechna školení a další související aktivity musí jasně demonstrovat, jak přispějí k byznys výsledkům.

Poznejme se!

Napište nám.

info.czech@develor.com

Anebo nám zavolejte.

+420 730 171 180

Na uvedeném čísle nás najdete během pracovních dnů mezi 9:00 – 16:00.

Jestli náhodou ne, určitě se vám ozveme zpátky.