Naše hodnoty

EXCELENCE

“Dokonalost vždy přichází zevnitř. Každý kompromis na úkor kvality, přináší další kompromis. Já vždy dělám krok navíc, abych dokonalosti dosáhnul, protože to je faktor, který nás může odlišit a udělat naše zákazníky obzvláště úspěšné.”

DISCIPLÍNA

“Dodržuji sliby a závazky, které jsem dal svým klientům a kolegům. Než se klientovi k něčemu zavážu, předem upřímně komunikuji, co jsme a nejsme schopni zajistit.”

VZDĚLÁVÁNÍ & ROZVOJ

“Spíše než neustálé zlepšování našeho know-how, systematicky rozvíjíme a designujeme chování, která přináší byznys výsledky našim zákazníkům.“

VÝKON

“V mysli mám konečný výsledek a vždy usiluji o jeho dosažení. V každém projektu, na kterém pracuji, investuji mnoho energie do pochopení klíčových faktorů úspěchu. Když vytváříme nebo realizujeme řešení pro klienty, v hlavě mám vždy ‘Think Performance’.”

RESPEKT  & PARTNERSTVÍ

“Ať už se jedná o naše kolegy, partnery či klienty, vždy hledáme dlouhodobé, etické a férové partnerství, které je založeno na hlubokém respektu ostatních kultur, myšlenek a osobních rozdílností. Respekt vůči ostatním je základem Develor komunity.”