Think Performance

Na tréninkové a poradenské společnosti se klienti obvykle obrací s potřebou rozvíjet kompetence zaměstnanců nebo s potřebou restrukturalizovat organizaci či oddělení.

My myslíme vždy nejdříve na výkon.

Koncept Develoru Think PerformanceTM je založen na Kirkpatrickově metodologii. Zatímco většina profesionálů vnímá 4 úrovně Kirkpatricka jako nástroj na měření, Develor – certifikovaný Kirkpatrickem – je používá i jako nástroj k plánování.

Když vyvíjíme rozvojový program, žádáme zákazníky, aby se zamysleli, jakého byznys výkonu (KPI) by chtěli u cílové skupiny dosáhnout. Nejdříve tedy nadefinuje očekávaný výstup a návrh samotného rozvojového programu je až posledním krokem přípravné fáze.

Pokud se shodneme na měřitelném cíli projektu, můžeme následně identifikovat klíčové chování všech cílových skupin, které má být zlepšeno. Naučili jsme se, že dlouhodobé změny a pozitivního byznys výsledku docílíme jen tehdy, pokud existuje strukturovaný soubor nástrojů podporující nové chování. Následným logickým krokem v procesu přípravy je tedy identifikace klíčových faktorů úspěchu.

Po nastavení výše uvedených oblastí přichází na řadu návrh tréninkových kurzů. Naše tréninkové kurzy jsou maximálně nastavené na rozvoj klíčových chování.

Po skončení tréninku se ujistíme, že společnost má nastaveny klíčové faktory úspěchu, aby mohla monitorovat, podporovat, upevňovat a oceňovat používání nově získaných dovedností v praxi. Všechna tato opatření dohromady zaručují, že se očekávaného výkonu dosáhne. Jsme připraveni náš výkon vyhodnotit na základě předem dohodnutého systému a podpořit HR při prokazování hodnoty, kterou rozvojový program přinesl, ať už jde o leadership, prodej či talent management.

Přečtěte si detailněji, jak Think PerformanceTM přístup funguje v praxi v našich případových studiích!