Co děláme

TRÉNINK – naše tréninky získávají vysoké účastnické hodnocení díky své praktičnosti, interaktivitě a kvalitní lektorské práci. Účastníky připravujeme na nejdůležitější fázi rozvoje, což je následné využití nových poznatků v práci a změna návyků.

KOUČINK – poskytujeme osobní podporu a vedení v procesu osobní změny postojů a návyků, které jsou spojeny s každým opravdovým rozvojovým projektem.

KONZULTACE – pomáháme definovat výstupy, které management od rozvojových programů očekává, a podle toho tyto programy designujeme. Pomáháme sladit související procesy a systémy tak, aby byla očekávaná změna podpořena a upevněna.

S Develorem vytváří vaše rozvojové projekty pozitivní a měřitelný dopad na firemní výsledky.

S Develorem je učení nezapomenutelné, změna uskutečnitelná a výsledky měřitelné!!