X-Learning Concept

xl
“Trénink není samostatná akce, ale celý proces” – k důležitosti Brinkerhof studie se přiklání stále více organizací: Efekt osobního rozvoje silně závisí na tom, co se děje před a po tréninku. Develor x-learning koncept je způsob, jak rozšířit vzdělávání co do času, tak do hloubky.

 

why does training fail

Develor vkládá extra úsilí do přípravy účastníků i organizace k cílové změně chování. Kromě běžně využívaných přípravných interview a online dotazníků, klademe důraz na zjišťování konkrétních potřeb a analýzu současné úrovně chování účastníků. Konkrétní diagnostické nástroje vybíráme podle cíle projektu a cílové skupiny: od kompetenčních testů, přes stínování či Mystery Shopping až po 360 hodnocení nebo Development centra.

diagram

Design obsahu komplexního rozvojového projektu začíná definicí klíčových byznys ukazatelů, které mají být zlepšeny; ty jsou pak zdrojem pro nastavení klíčových chování, jejichž rozvojem bude očekávaných výsledků dosaženo. Aby měly naše programy skutečný dopad na organizaci, využíváme v Develoru logiku Kirkpatrickova plánovacího mechanismu.

Při zavádění změny je nejdůležitější vzbudit v ostatních chuť změnit jejich současné chování. Pokud se to podaří, bude organizace, její management i ostatní zaměstnanci, reagovat pozitivně a nové chování budou podporovat.

Po tréninku jsou zaváděny různé nástroje, procesy, systémy a aktivity podporující používání nově naučeného chování, které zajišťují, že si aktuálně motivovaný účastník přenáší motivaci do svých běžných pracovních dní. Používáme monitorovací systémy, které přináší neustálou a navazující zpětnou vazbu jak organizaci, tak účastníkovi, protože, jak víme, největší motivací pro změnu je právě pokrok v dané změně.

Promyšlené a strukturované využívání x-learning přístupu je garancí, že rozvojový program přináší konkrétní byznys výsledky a vypovídá o tom, že tréninková intervence přinesla organizaci skutečnou měřitelnou hodnotu.

Podívejte se na krátké video o X-Learning konceptu!