S Develorem je změna uskutečnitelná

dali


S Develorem je ZMĚNA USKUTEČNITELNÁ

Brinkenhoff studie dokazuje, že v „klasickém“ pojetí školení 85% účastníků nedokáže využít nově získané dovednosti ze školení a změnit své zaběhlé pracovní chování. To znamená, že 10 z 12-ti účastníků klasického školení je tam zbytečně. Tento šokující fakt musí být trnem v oku byznys lídrům i HR profesionálům.

Aplikace

Develor přichází s řešením nazývaným x-learning koncept, které rozšiřuje školení co do času a hloubky a to pomocí důkladné přípravy ovlivňující motivaci účastníků a pomocí kroků připravujících je na změnu v jejich chování. Co je však nejdůležitější, je, že mnohonásobně vyšší úsilí je vkládáno do podpory aplikace nově získaných dovedností pomocí různých online či tradičních nástrojů, interních systémů, procesů a podporujících aktivit. Rozvoj zaměstnance je pravidelně monitorován manažerem a trenérem a hlavně samotným zaměstnancem, protože pocit zlepšování je nejlepší možnou motivací pro změnu.