S Develorem jsou výsledky měřitelné

results


S Develorem jsou VÝSLEDKY MĚŘITELNÉ

Mnoho společností prohlašuje, že jejich největším majetkem jsou jejich lidé. Nicméně pokud nastanou horší časy, první rozpočet, který se bez zaváhání krátí, je rozpočet na vzdělávání. Tímto odeberou zdroje na rozvoj svého lidského kapitálu, protože nevnímají, že rozvoj jejich lidí je rozhodující faktor. Většině top manažerů asi tento rozpor nevadí.

KPI

DEVELOR toto status quo zpochybňuje: věříme, že hlavním měřítkem úspěchu jakékoliv tréninkové intervence je její přispění k byznys výsledkům. Věříme, že všechna školení a další související aktivity musí jasně demonstrovat, jak a jak moc přispějí k byznys výsledkům.

* Pokud se chcete o našich úspěšných projektech dozvědět více, kontaktujte nás!