Gabriela Debnárová

gabriela.debnarova @ develor.com

 

 

 

 

 

 

 

Referencie

Predaj a vyjednávanie Polycasa, Quinn Plastics Slovakia, SEZ DK
Komunikačné zručnosti Accelor, DFN s Poliklinikou BB, FNsP F.D.R. BB, Fontana, Hotel Kaskády, Marius Pedersen, PD Vajnory, SIIX Nitra, Thermal Kesov, VÚB Banka, ŽS Slovensko
Prezentačné zručnosti
Mestský úrad Detva, OÚ Kozárovce, ÚPSVaR, US Steel, Všeobecná zdravotná poisťovňa
Osobný rozvoj
Accelor, DietPlus, Jazmín, Mestský úrad Zvolen, Mestský úrad Brezno, SIIX Nitra, ÚPSVaR Lučenec

Profesné skúsenosti

2014 – Develor Slovakia, trénerka
2008 – 2014 TMConsulting, trénerka, lektorka, projektová manažérka
2002 – G-Progress, projektová manažérka, trénerka, príprava a realizácia komplexných riešení pre klienta, tvorba a realizácia individuálnych produktov
2002 – 2007 Credit0623-Autorizované školiace stredisko, lektor psychosociílnych výcvikov, projektový manažér
2000 – 2002 Ternet Gore, personal manager
2001 – 2002 Sporodružstvo, sporiteľné a úverové družstvo Bratislava, zasúpenie Banská Bystrica, personal director
1998 – 2000 Beiersdorf Slovakia, area manager for promotion

Vzdelanie

Technická univerzita, Zvolen, Ing. – Marketing a obchod

Národný ústav celoživotného vzdelávania – Lektor ďalšieho vzdelávania

Education & Consulting Center – Lektor vzdelávania dospelých

Slovenské centrum produktivity Žilina – Projektový manažment, príprava a realizácia projektov financovaných z EÚ

Jazyky, v ktorých trénuje

slovenský