Jaroslav Hanínec

jaroslav.haninec @develor.com

+421 948 660 062

 

 

 

 

 

 

Referencie

Predaj a vyjednávanie
Asseco, Agrotrade, Amslico AIG Life, Consumer Finance Holding, Cushman & Wakefield, ČSOB, ESET, OTP banka, VÚB banka
Prezentačné zručnosti
US Steel
Manažérske, komunikačné a leadership zručnosti

Adient, Faurecia, Heineken,  Johnson Controls International, Metsa Tissue, OTP banka, Saneca Pharma, Samsung Electronics, Tatra banka, US Steel, Vaillant

Diagnostika

Master Plast, Stredoslovenská energetika

Projektový manažment

Východoslovenská energetika

Riešenie konfliktov

Metsa Tissue, Východoslovenská energetika

Starostlivosť o zákazníka
Asseco, DB Schenker, Ministerstvo zdravotníctva SR, Stredoslovenská energetika
Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Gefco

Profesné skúsenosti

2014 – súčasnosť Develor Slovakia, tréner
2006 – súčasnosť SZČO, poradca a konzultant
2006 – 2009 AMSLICO AIG Life, projektový manažér
2003 – 2006 ČSOB Leasing, a.s., manažér úseku riadenia portfólia
2001 – 2003 Opavia-LU, obchodný riaditeľ

Vzdelanie

Pedagogická fakulta UK v Bratislave – špeciálna pedagogika

Jazyky, v ktorých trénuje

slovenský